Склад спеціалізованої вченої ради ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», Д 26.606.01

Голова ради:  Поляченко Юрій Володимирович, д. мед. н., професор

Заступник голови: Страфун Сергій Семенович, д. мед. н., професор, чл.-кор. НАМН України

Вчений секретар: Долгополов Олексій Вікторович, д. мед. н.

Члени ради:

 1. Анкін Микола Львович, д. мед. н., професор
 2. Бур’янов Олександр Анатолійович, д. мед. н., професор
 3. Гайко  Георгій  Васильович,  д. мед. н., професор, академік НАМН України
 4. Герасименко Сергій Іванович, д. мед. н., професор
 5. Грицай Микола Павлович, д. мед. н., професор
 6. Калашніков Андрій Валерійович, д. мед. н., професор
 7. Коструб Олександр Олексійович, д. мед. н., професор
 8. Левицький Анатолій Феодосійович, д. мед. н., професор
 9. Лябах Андрій Петрович, д. мед. н., професор
 10. Магомедов Садруддін, д. мед. н., професор
 11. Мовчан Олександр Степанович, д. мед. н., професор.
 12. Пїонтковський Валентин Констянтинович, д. мед. н., професор
 13. Сташкевич Анатолій Трохимович, д.мед.н., професор

Спеціалізована вчена рада Д 26.606.01

Захист дисертацій

23.02.2021

Герасименко Андрій Сергійович«Тотальне ендопртезування кульшових та колінних суглобів при різних варіантах їх одночасного ураження у хворих на ревматоїдний артрит»

13.04.2021

Сергієнко Руслан Олексійович«Профілактика, діагностика та лікування остеоартрозу плечового суглоба»

13.04.2021

Процюк Віктор Васильович«Кісткова алопластика при ревізійному ендопротезуванні кульшового суглоба після септичної та асептичної нестабільності ендопротеза»

 27.04.2021

Бодня Олександр Іванович «Клініко-біомеханічне обгрунтування малоінвазивного остеосинтезу при лікуванні переломів кісток заднього відділу стопи та їх наслідків»

27.04.2021

Ковальчук Віталій Миколайович«Оптимізація лікування посттравматичних дефектів хряща медіального виростка стегнової кістки колінного суглоба»

Аббасов Самір Магомедович


Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії «Діагностика та лікування часткових розривів сухожилків ротаторної манжети плеча»

Ладика Вікторія Олександрівна


Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук "Хірургічна тактика лікування відкритих переломів кісток гомілки із значним пошкодженням м’яких тканин"

Яцуляк Михайло Богданович


Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Клініко-рентгенограмометричні критерії будови кульшового суглоба у пацієнтів з дитячим церебральним паралічем"

Суворов Василь Леонідович


Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Корекція ацетабулярної дисплазії у пацієнтів вікового періоду раннього дитинства: клініко-рентгенологічне та біомеханічне обґрунтування застосування остеотомій таза"

Бурсук Юліан Євгенович


Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Діагностика та лікування пошкоджень хондролабрального комплексу кульшового суглоба у дорослих"

Ткачук Павло Вячеславович


Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Клітинні та тканинні технології в лікуванні остеоартрозу (експериментальне дослідження)"

Поплавська Кароліна Сергіївна


Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Кальційфосфатні цементи для пластики порожнинних дефектів кісткової тканини (експериментальне дослідження)"

Кучер Іван Володимирович


Дисертація аспіранта заочної форми навчання Кучера Івана Володимировича на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Анатомо-біомеханічне обгрунтування диференційованого остеосинтезу заднього краю великогомілкової кістки у пацієнтів із переломами в ділянці надп’ятково-гомілкового суглоба"

Кулик Юрій Анатолійович


Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Діагностика і лікування ушкоджень великого грудного м’яза та їх наслідків"