Склад спеціалізованої вченої ради ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», Д 26.606.01

Голова ради:  Поляченко Юрій Володимирович, д. мед. н., професор

Заступник голови: Страфун Сергій Семенович, д. мед. н., професор, чл.-кор. НАМН України

Вчений секретар: Долгополов Олексій Вікторович, д. мед. н.

Члени ради:

 1. Анкін Микола Львович, д. мед. н., професор
 2. Бур’янов Олександр Анатолійович, д. мед. н., професор
 3. Гайко  Георгій  Васильович,  д. мед. н., професор, академік НАМН України
 4. Герасименко Сергій Іванович, д. мед. н., професор
 5. Грицай Микола Павлович, д. мед. н., професор
 6. Калашніков Андрій Валерійович, д. мед. н., професор
 7. Коструб Олександр Олексійович, д. мед. н., професор
 8. Левицький Анатолій Феодосійович, д. мед. н., професор
 9. Лябах Андрій Петрович, д. мед. н., професор
 10. Магомедов Садруддін, д. мед. н., професор
 11. Мовчан Олександр Степанович, д. мед. н., професор.
 12. Пїонтковський Валентин Констянтинович, д. мед. н., професор
 13. Сташкевич Анатолій Трохимович, д.мед.н., професор

Спеціалізована вчена рада Д 26.606.01

Захист дисертацій

23.02.2021

Герасименко Андрій Сергійович«Тотальне ендопртезування кульшових та колінних суглобів при різних варіантах їх одночасного ураження у хворих на ревматоїдний артрит»

13.04.2021

Сергієнко Руслан Олексійович«Профілактика, діагностика та лікування остеоартрозу плечового суглоба»

13.04.2021

Процюк Віктор Васильович«Кісткова алопластика при ревізійному ендопротезуванні кульшового суглоба після септичної та асептичної нестабільності ендопротеза»

 27.04.2021

Бодня Олександр Іванович «Клініко-біомеханічне обгрунтування малоінвазивного остеосинтезу при лікуванні переломів кісток заднього відділу стопи та їх наслідків»

27.04.2021

Ковальчук Віталій Миколайович«Оптимізація лікування посттравматичних дефектів хряща медіального виростка стегнової кістки колінного суглоба»

Марциняк Степан Михайлович


Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Комплексне ортопедичне лікування хворих на вітамін-D-залежний та вітамін-D-резистентний рахіт»

Автомєєнко Євгеній Миколайович


Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Тотальне ендопротезування колінного суглоба за наявності фронтальних деформацій у хворих на ревматоїдний артрит»

Лоскутов Олег Олександрович


Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Диференційоване ендопротезування кульшового суглоба при диспластичному коксартрозі»

Герасименко Андрій Сергійович


Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Тотальне ендопротезування кульшових та колінних суглобів при різних варіантах їх одночасного ураження у хворих на ревматоїдний артрит»

Сергієнко Руслан Олексійович


Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Профілактика, діагностика та лікування остеоартрозу плечового суглоба»

Бодня Олександр Іванович


Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Клініко-біомеханічне обґрунтування малоінвазивного остеосинтезу при лікуванні переломів кісток заднього відділу стопи та їх наслідків»

Процюк Віктор Васильович


Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Кісткова алопластика при ревізійному ендопротезуванні кульшового суглоба після септичної та асептичної нестабільності ендопротеза»

Ковальчук Віталій Миколайович


Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Оптимізація лікування посттравматичних дефектів хряща медіального виростка стегнової кістки колінного суглоба»

Чіп Євгеній Едуардович


Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 14.01.21 – ортопедія-травматологія (222 – Медицина) «Хірургічне лікування переломів проксимального відділу великогомілкової кістки»

Щербаков Дмитро Євгенович


Дисертація подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії «Клінічне та експериментальне обґрунтування застосування удосконаленої моделі ендопротезу голівки променевої кістки»