В 2021 році ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» увійшов до переліку установ, в яких реалізується новий механізм фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги.


Інформація для пацієнтів щодо зміни механізму фінансового забезпечення надання високоспеціалізованої медичної допомоги

Перелік послуг спеціалізованої медичної допомоги ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» та обсяг їхнього фінансування з державного бюджету

Перелік платних послуг ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» - Прайс в додатку

1. Загальна інформація та нормативна база

В 2021 році ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» увійшов до переліку установ, в яких реалізується новий механізм фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги.

Даний механізм регулюється наступними нормативними документами:

Постанова Кабінету Міністрів від 4 лютого 2023 р. № 104 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання спеціалізованої медичної допомоги населенню в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук"

Наказ МОЗ України № 936/35 від 14.04.2021 року «Про затвердження примірного договору про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою, яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України».

Ознайомитися з документом можна за посиланням:

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-14052021--93635-pro-zatverdzhennja-primirnogo-dogovoru-pro-medichne-obslugovuvannja-naselennja-mizh-nacionalnoju-akademieju-medichnih-nauk-ukraini-ta-derzhavnoju-ustanovoju-jaka-vprovadzhue

Завдяки впровадженню нового механізму фінансування, пацієнти можуть отримувати спеціалізовану медичну допомогу в стаціонарі Інституту за рахунок коштів державного бюджету.

2. Що передбачає новий механізм фінансування?

Кошти спрямують на оплату послуг з надання спеціалізованої медичної допомоги згідно з договорами про медичне обслуговування населення, укладеними Академією медичних наук України.

https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-14052021--93635-pro-zatverdzhennja-primirnogo-dogovoru-pro-medichne-obslugovuvannja-naselennja-mizh-nacionalnoju-akademieju-medichnih-nauk-ukraini-ta-derzhavnoju-ustanovoju-jaka-vprovadzhue

Зміна механізму фінансування, як пілотний проект, була ініційована Міністерством фінансів у 2017 році для підвищення ефективності надання спеціалізованої медичної допомоги в Україні за рахунок бюджетних коштів.

ДУ «Інститут травматології та ортопедії», відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2023 р. № 104, серед інших установ, був обраний для впровадження нового механізму фінансування спеціалізованої медичної допомоги, який передбачає перехід від традиційного кошторисного утримання установ НАМН України до оплати державою конкретної медичної послуги.

Впровадження нового механізму фінансування дозволяє надавати гарантовану державою спеціалізовану медичну допомогу пацієнтам дитячого та дорослого віку з тяжкими захворюваннями та травмами опорно-рухового апарату та дає змогу значно збільшити обсяги закупівлі медикаментів та витратних матеріалів за кошти державного бюджету.

Це фінансування є реальним кроком до переходу вітчизняної медицини на рівень європейських медичних стандартів.

3. Порядок отримання спеціалізованої  медичної допомоги в в ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМНУ».

Для отримання спеціалізованої допомоги за кошти держбюджету (що передбачені видатками держбюджету) в рамках нового механізму фінансування, пацієнту необхідно отримати в закладах Міністерства охорони здоров’я України (районні, міські лікарні, наукові установи МОЗ НАМНУ, відомчі лікарні тощо) направлення на госпіталізацію в ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМНУ».

За наявності відповідного направлення, пацієнт звертається в поліклініку ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМНУ».

Планова госпіталізація в умовах пілотного проекту передбачає подання пацієнтом:

  • паспорт громадянина України, або документ, що посвідчує особу та громадянство;
  • направлення на госпіталізацію (консультацію);
  • форма первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого».

За наявності пацієнт також подає до Інституту медичну документацію, яка підтверджує результати медичних досліджень.

За рахунок коштів державного бюджету ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» надаватиме лише спеціалізовану медичну допомогу хірургічного профілю в межах виділених асигнувань. Амбулаторні, консультативні, діагностичні та лабораторні послуги надаватимуться на платній основі за тарифами розрахованими та затвердженими відповідно до постанови від 4 лютого 2023 р. № 104 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання спеціалізованої медичної допомоги населенню в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук"

4. Електронна черга для отримання спеціалізованої медичної допомоги.

На сьогоднішній день (03.05.2024 р.) в електронній черзі для отримання спеціалізованої медичної допомоги за рахунок повного фінансуванняз державного бюджету зареєстровано:

2 802 пацієнтів - ТЕП кульшового суглоба 1 452, колінного суглоба 1 258, ТЕП плечового суглоба - 84, ліктьового суглоба - 8

Більш детальну інформацію для постановки на електронну чергу можна отримати після консультації з лікарем ДУ «ІТО НАМНУ».

Список керівників структурних підрозділів ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМНУ» задіяних у пілотному проекті

Заступник директора з загальних питань Гайко Оксана Георгіївна (044) 486-29-93
Головний лікар Деркач Роман Володимирович (044)486-93-75
Заступник головного лікаря з хірургічної допомоги Безуглий Артур Анатолійович (044) 288-01-27
     
     
Назва структурного підрозділу Завідуючий відділом ПІБ, телефон  
1 Консультативно-поліклінічне відділення Марценяк Степан Михайлович (044) 486-18-65 Зав. поліклінікою
2 Приймальне відділення Тимочук Віктор Вастльович (044) 486-89-50 Зав. відділенням
3 Відділ кістково-гнійної хірургії Грицай Микола Павлович (044) 486-32-56 Зав. відділом
4 Відділ травматології та ортопедії дорослих Гайко Георгій Васильович (044) 486-49-74 Зав. відділом
5 Відділ захворювань суглобів у дорослих Герасименко Сергій Іванович (044)486-93-75 Зав. відділом
6 Відділ травматології та ортопедії дитячого віку Гук Юрій Миколайович (044) 486-79-44 Зав. відділом
7 Відділ хірургії хребта з спінальним (нейрохірургічним) центром Сташкевич Анатолій Трохимович (044) 486-23-99 Зав. відділом
8 Відділ захворювань суглобів у дітей та підлітків Кабацій Мирослав Степанович (044) 486-46-79 Зав. відділом
9 Відділ патології стопи та складного протезування Лябах Андрій Петрович (044) 486-24-87 Зав. відділом
10 Відділ спортивної та балетної травми Коструб Олександр Олексійович (044) 486-60-65 Зав. відділом
11 Відділ мікрохірургії та реконструктивно-відновлювальної хірургії верхньої кінцівки Страфун Сергій Семенович (044) 486-12-65 Зав. відділом
12 Відділ травматичних пошкоджень опорно-рухового апарату та проблем остеосинтезу Калашніков Андрій Валерійович Зав. відділом
13 Відділ реабілітації Борзих Наталя (044) 486-32-09 Зав. відділом
14 Відділ функціональної діагностики Гайко Оксана Георгіївна (044) 288-01-32 Зав. відділом
15 Відділ патоморфології Григоровський Валерій Володимирович ((044)486-61-34 Зав. відділом
16 Відділення анестезіології та реанімації з палатами інтенсивної терапії Шпичко Л. в.о. зав. відділом
17 Лабораторія біохімії та клінічних аналізів Магомедов Олександр Магмедович (044) 486-08-57 Зав. лабораторії
18 Лабораторія імунології Панченко Леся Михайлівна (044) 486-86-65 Зав. лабораторії
19 Лабораторія мікробіології та хіміотерапії Лютко Ольга Борисівна (044) 486-60-67 Зав. лабораторії
20 Лабораторія нейроортопедії та проблем болю Юрик Ольга Єфремівна (044) 486-65-63 Зав. лабораторії
21 Лабораторія біомеханіки Лазарєв Ігор Альбертович (044) 486-28-53 Зав. лабораторії
22 Науково-практичний центр тканинної та клітинної терапії Голюк Євген Леонтійович (044) 486-26-32 Зав. центром
23 Відділення забору та збереження крові Губа Оксана Дмитрівна (044)486-83-80 Зав відділенням