Інститут є головною науково-дослідною установою МОЗ і НАМН України, робота якої направлена на вирішення проблем етіології, патогенезу, профілактики, діагностики та лікування хворих з патологією опорно-рухового апарату, організації спеціалізованої служби


Основні напрямки наукової діяльності ДУ "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України":

 • розробка методів ранньої діагностики та лікування дегенеративно-дистрофічних, запальних і диспластичних захворювань суглобів у віковому аспекті, ендопротезування суглобів;
 • медико-соціальні аспекти травм опорно-рухового апарату та їх наслідків;
 • розробка методів лікування хворих з наслідками тяжких травм кінцівок;
 • розробка методів діагностики, лікування та реабілітації хворих з ураженнями і захворюваннями хребта;
 • вроджені та набуті захворювання опорно-рухового апарату у дітей;
 • розробка технології лікування та реабілітації хворих з бойовою поліструктурною травмою кінцівок;
 • вивчення медико-соціальних аспектів травм та захворювань опорно-рухового апарату у спортсменів;
 • розробка методів профілактики і лікування гнійних уражень кісток і суглобів.

Впровадження результатів в практику охорони здоров’я. Що дає економічний ефект - зменшення терміну лікування, зменшення собівартості лікування і супроводжується зменшенням в масштабах держави, значних прямих і непрямих економічних витрат. Та соціальний ефект: зниження рівня інвалідності, покращення якості життя за рахунок відновлення(повного або в тяжких випадках часткового) функції ОРА.

 • Проведення клініко-економічних досліджень, як найважливішої складової, сучасної системи управління якістю медичної допомоги
 • Участь в цільових державних програмах. 
 • Оновлення національних стандартів медичної допомоги, на основі балансу «витрати /ефективність», виходячи з реальної економічної ситуації в країні для вторинної та третинної ланки медичної допомоги..
 • Активізація інноваційної діяльності з метою ефективного впровадження результатів наукових розробок.
 • Розробка та впровадження індикаторів якості надання медичної допомоги пацієнтам з захворюваннями кістково-м’язової системи та травмами.
 • Надання методичної допомоги фахівцям медичних закладів.
 • Моніторинг актуальних проблем по спеціальності та розробка перспективних соціально значимих тематик фундаментальних та прикладних досліджень, в тому числі мультидисциплінарних.
 • Організація та проведення наукових форумів різного рівня.
 • Приведення періодичного видання «Вісник» до стандартів для включення до міжнародної науково-метричної бази Scopus.
 • Постійний моніторинг академічної доброчесності виконання дисертаційних робіт, інших наукових досліджень, написання підручників та посібників, із застосуванням сучасних інформаційних технологій перевірки та аналізу.
 • Формування інноваційної інфраструктури у зв’язку з посиленням на світовому ринку попиту на інновації.
 • Збільшення кількості визнаних за межами України наукових досліджень з відповідним цитуванням в міжнародних рейтингових журналах. 

 

Інститут є головною науково-дослідною установою МОЗ і НАМН України, робота якої направлена на вирішення проблем етіології, патогенезу, профілактики, діагностики та лікування хворих з патологією опорно-рухового апарату, організації спеціалізованої служби

Державна установа "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України" оголошує конкурс в аспірантуру на здобуття наукового ступеня доктор філософії в галузі знань 22 Охорона здоров'я, за спеціальністю 222 Медицина, спеціалізацією "Травматологія та ортопедія" на 2022 рік

Прийом заяв та документів від осіб, які беруть участь у конкурсі, з 1.06 до 31. 08.2022 р.

Актульні правила прийому до аспірантури ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» у 2022 році (завантажити)

 

На базі ДУ ІТО НАМНУ проходять курси стажування та інформації за темами ... детальніше >>>


НАУКОВО-МЕДИЧНА БІБІЛОТЕКА ДУ ІТО НАМНУ

Завідувач – НЕМИРОВИЧ-БУЛГАКОВА Оксана Іванівна.          

Наукова бібліотека інституту є значним спеціалізованим інформаційним, культурним і науковим центром, впроваджує передові досягнення медичної науки у практику охорони здоров’я, оперативно забезпечує виконання планових науково-дослідних тематик і дисертацій з питань травматології та ортопедії.

Історично сформований протягом століття унікальний спеціалізований галузевий книжковий фонд бібліотеки має велику наукову цінність і становить понад 56.000 примірників, у тому числі 600 дисертацій, 6100 авторефератів та методичних рекомендацій, 12.000 примірників іноземних видань, 50 назв вітчизняної та зарубіжної періодики з 1880 року по теперішній час.

У фондах бібліотеки ретельно зберігаються і мають велике значення для національного культурного надбання рідкісні та раритетні публікації з питань медицини М. І. Пирогова, І. І. Мечнікова, І. П. Павлова, прижиттєві книжкові колекції основоположників української ортопедії-травматології М. І. Ситенка, К. Ф. Вегнера, М. П. Новаченка, Ф. Р. Богданова, зарубіжних учених. Наукову цінність становлять енциклопедії, довідники, словники, атласи: «Енциклопедичний словник» Брокгауза і Єфрона у 82-х томах (1890 р.), «Большая медицинская энциклопедия»    1-е видання (1928 р.), «Словник української мови» Б. Грінченка (1907 р.), «Енциклопедія оперативної хірургії» (у 14-ти томах, Париж) тощо.

Питому частину бібліотечних ресурсів складають періодичні вітчизяні та зарубіжні видання, зокрема “Ортопедия и травматология” (з 1927 р. ), “Journal of Bone and Joint Surgery” (з 1926 р.), “Revue d’Orthopedie” (з 1903 р. ).

Наукові ресурси медичної бібліотеки багатоаспектно відображені системою каталогів (алфавітним, предметним, систематичним), картотек, що становить понад 220 тис. бібліографічних описів.

Відповідаючи потребам часу, бібліотекарі застосовують нові технології і додаткові послуги, оперативно довідково-бібліографічно забезпечують цільові медичні НДР, комплексні урядові програми у галузі травматології та ортопедії. Щорічно обслуговується понад 1000 користувачів різних категорій, яким видається понад 40 тис. примірників документів з питань патології опорно-рухового апарату, ендопротезування, мікрохірургії, остеомієліту, пластичної хірургії, регенерації кісткової тканини, реабілітації, спортивної травми тощо.

Зустрівши 100-літній ювілей Інституту, наукова медична бібліотека зосереджена на модернізації структури інформаційних ресурсів з метою ефективного забезпечення інформаційно-аналітичного  супроводу медичної  науки,   впровадженні  інноваційних  бібліотечно-комунікативних послуг з використанням передових технологій, кваліфікованій оперативній підтримці професійних запитів науковців, згідно Державних національно-культурних і цільових медичних програм в рамках реформи охорони здоров’я та пріоритетних напрямків діяльності на майбутнє в умовах страхової медицини.

ПЕРЕЛІК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО ФОНДУ НАКОВО-МЕДИЧНОЇ  БІБЛІОТЕКИ ДУ «ІТО НАМН УКРАЇНИ» ЗА 2017-2021 РОКИ (завантажити)

Публікації співробітників ДУ «Інститут травматології та ортопедії Національної Академії Медичних Наук України» в наукометричних базах Scopus та Web of Science за 2017-2021 рік