Міжнародна діяльність


Міжнародна діяльність

Міжнародні угоди

Згідно угоди, укладеної у 2018 році,   розвивається співпраця з Компанією CENOBIOLOGICS LTD (м. Мілтон Кінс, Великобританія).  Основне спрямування– це запровадження нових організаційно-структурних форм науково-дослідницької діяльності для ефективного проведення комплексних наукових досліджень у поєднанні з інноваціями у галузі науки і медицини. Підготовка протоколів спільних науково-прикладних досліджень, біотехнологічних та діагностично-лікувальних протоколів застосування технологій регенеративної медицини, інструкцій з апробації методів та устаткування, що спільно розробляються. Відповідальний за проект з української сторони керівник Науково-практичного центру тканинної та клітинної терапії Голюк Є.Л. (Переглянути 1 pdf)

З 2013 розпочато науково-практичний проект з закладом «Children’s Bone & Spine Surgery». Адреса: 1525 E Windmill Ln Suite 201, Las Vegas, NV 89123. Координатор: David G. Stewart, MD. відповідальний за проект з української сторони : проф. Гук Ю.М., завідувач відділу травматології та ортопедії дитячого віку (Переглянути 2 pdf)

 В межах угоди з Державною установою «Республіканський науково-практичний центр травматології та ортопедії» Міністерства охорони здоров'я Республіки Білорусь, головний виконавець  партнера  проф. Соколовський О.А., виконуються дві тематики:

«Діагностика та лікування системних захворювань скелету у дітей та підлітків»  та «Діагностика та лікування патології кульшових суглобів у дітей та підлітків».Відповідальний за проект з української сторони : проф. Гук Ю.М., завідувач відділу травматології та ортопедії дитячого віку (2017-2022). (Переглянути 3 pdf)

Продовжується реалізація співпраці за  угодою ( укладено 2019 р.) з РДПГ «НДІТО», Міністерства охорони здоров'я Республіки Казахстан про співпрацю у галузі системи оперативного лікування дегенеративно-дистрофічних уражень і наслідків травм кульшового та колінного суглобів, артрозу, що виникли на тлі системних запальних уражень сполучної тканини, розробки і вдосконалення методик первинного та ревізійного ендопротезування, в тому числі із залученням можливостей ЗД-технологій. Відповідальний з української сторони проф. Герасименко С.І. завідувач  відділу захворювань суглобів у дорослих (Переглянути 4 pdf)

З 2019 року діє меморандум про співробітництво з Республіканським спеціалізованим науково-практичним медичним центом травматології та ортопедії МОЗ РУз. Відповідальний з української сторони д.м.н., проф.Коструб О.О. завідувач відділу спортивної та балетної травми (Переглянути 5 pdf)

На етапі узгодження перебуває договір про співробітництво з  Northwestern memorial healthcare (провідний шпиталь Чиказького Університету Northwestern). В червні 2021 підписана  угода про нерозголошення (юридично зобов’язальний договір, який встановлює конфіденційні відносини). Відповідальний пров. н. с. відділу кістково-гнійної інфекції к.мед.наук Колов Г.Б. (Переглянути 6 pdf)

Окрім виконання тематик  за  затвердженими угодами продовжується започаткована у 2014 році  форма співпраці з іноземними спеціалістами: проведення інструкційних курсів (Познанський медичний  університет ім. Кароля Марчинскєго (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu). У 2017-19 році проведено лекційний курс « Діагностика та лікування патології верхньої кінцівки». Координатор  партнера П. Любовські. Відповідальний від  інститута   завідувач відділення мікрохірургії та реконструктивно-відновної хірургії верхньої кінцівки член-кор. НАМНУ проф. Страфун С.С.

 Сертифікати, що засвідчують участь аспірантів ДУ ІТО НАМНУ у міжнародних заходах (конфененціях, симпозіумах і т.д.)