Заступник директора з наукової роботи.
Доктор медичних наук, професор, член-кореспонде́нт НАМНУ
Телефон: +38 (044) 486-12-65


Страфун Сергій СеменовичДоктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, член-кореспонде́нт НАМНУ.

Керівник відділення мікрохірургії та реконструктивно-відновної хірургії верхньої кінцівки

У 1982 році закінчив медичний факультет Київського медичного інституту за спеціальністю «лікувальна справа». З 1982 року працює лікарем у відділі мікрохірургії та реконструктивної хірургії верхньої кінцівки. У 1991 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Профілактика, діагностика та лікування ішемічної контрактури верхньої кінцівки». З 1991 по 1997 рік працював на посаді старшого наукового співробітника вищезазначеної клініки.

З 1997 року і дотепер очолює відділ мікрохірургії та реконструктивної хірургії верхньої кінцівки.

У 1999 році захистив докторську дисертацію на тему «Ортопедичне лікування хворих з травмою плечового сплетення та периферичних нервів верхньої кінцівки». У 2001 році здобув звання професора.

З 2003 року і дотепер працює на посаді заступника директора інституту з наукової роботи.

У 2009 році отримав звання заслуженого діяча науки і техніки України. У 2011 році став лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки.

Багаторазово проходив стажування за кордоном (у Польщі, Великобританії, Чехії, Німеччині, Італії, США) з питань ортопедичного лікування пацієнтів із патологією суглобів верхньої кінцівки, металоостеосинтезу, ендопротезування плечового та ліктьового суглобів.

С.С. Страфун займає активну громадську позицію. Він є Президентом асоціації ортопедів-травматологів України, головним позаштатним ортопедом-травматологом МОЗ України, національним представником Міжнародної асоціації ортопедів-травматологів SICOT, членом Міжнародної асоціації малоінвазивної та артроскопічної хірургії ISACOS. Головний редактор науково-практичного журналу "Terra Orthopaedica"

Автор понад 250 наукових праць, патентів, книжок, посібників, методичних рекомендацій.