Відділ хірургії хребта із спінальним (нейрохірургічним) центром
Завідувач відділу, доктор медичних наук, професор.
Телефон: +38 (044) 486-23-99


Сташкевич Анатолій ТрохимовичДоктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України

Керівник відділу хірургії хребта з спінальним (нейрохірургічним) центром

Член міжнародних медичних організацій SICOT та ISMISS, представник кращої школи хірургії, який вніс вагомий вклад у вирішення проблем захворювань і травм хребта й грудної клітки, Анатолій Трохимович Сташкевич народився 4 січня 1955 року в с. Будолюбівка Овруцького району Житомирської області.У 1974 році вступив до Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова, після закінчення якого впродовж двох років (1980—1981) навчався в інтернатурі за спеціальністю «Хірургія». Свою трудову діяльність дипломований лікар-хірург, майбутній видатний український вчений розпочав 1981 року на своїй малій батьківщині — в Іванківській центральній районній лікарні. Пізніше працював нейрохірургом у центральній міській клінічній лікарні м. Києва (1982—1989). У 1988 році успішно захищає кандидатську дисертацію. В період з 1989 по 2003 роки працює старшим науковим співробітником й одночасно захищає дисертацію доктора медичних наук (1997). Далі обіймає посаду провідного наукового співробітника клініки хірургії хребта з Республіканським спінальним (нейрохірургічним) центром Київського НДІ травматології та ортопедії Міністерства охорони здоров’я України (2003—2006), а згодом стає головним науковим співробітником Інституту травматології і ортопедії АМН України (2006—2007) — одного з провідних центрів в даній галузі.

У 2007 році Анатолій Трохимович отримує вчене звання професора й очолює відділ хірургії хребта з Республіканським спінальним (нейрохірургічним) центром ДУ «Інститут травматології і ортопедії НАМН України». Коло професійних інтересів вченого становить розробка й удосконалення сучасних методів консервативного і хірургічного лікування захворювань та наслідків травматичних ушкоджень хребта, а також уроджених деформацій грудної клітки. Він працює над новітніми методами лікування сколіозу, остеохондрозу хребта та інших захворювань. Серед творчих здобутків професора Сташкевича понад 100 опублікованих наукових праць, 3 монографії, 10 винаходів, 8 раціоналізаторських пропозицій, які з успіхом застосовуються на практиці й високо оцінені професійною спільнотою. Багато часу й зусиль Анатолій Трохимович приділяє підготовці молодого покоління вчених-хірургів, яких вважає своїми однодумцями й послідовниками. Під його керівництвом захищено 4 кандидатські дисертації. Знаходить А.Т. Сташкевич час і для громадської роботи. Він — член редколегії журналів «Хирургия позвоночника», «Вісник ортопедії, травматології та протезування».

За високий професіоналізм, заслуги перед українським народом Анатолій Сташкевич нагороджений Грамотою Президента України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесною грамотою АМН України.