Курінний Ігор Миколайович

Контакти:
+38(050)-534-6112
е-mail: ignikur@gmail.comКурінний Ігор Миколайович, 1959 року народження, українець, працює в Київському науково-дослідному інституті травматології та ортопедії з 02.08.1982 р., після закінчення Київського медичного інституту за фахом “лікувальна справа”. З 1985 до 1991рр. працював на посаді молодшого наукового співробітника, з 1991 року по 2001 р. - на посаді старшого наукового співробітника, займався проблемою лікування хворих з наслідками важкої травми верхньої кінцівки. З 2001 р. по теперішній час обіймає посаду провідного наукового співробітника клініки мікрохірургії та реконструктивної хірургії кисті. В 1991р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Хирургическое лечение застарелой сочетанной травмы срединного и локтевого нерва (на уровне предплечья и запястья)».

У 2008 р. захистив докторську дисертацію на тему «Наслідки поліструктурної травми верхньої кінцівки та їх хірургічне лікування».

З 2000 року є відповідальним за роботу Українського центру хірургії кисті.

У 2011 р. став лауреатом державної премії України у галузі науки та техніки у складі колективу авторів за цикл робіт на тему «Нові технології лікування хворих з множинними, поєднаними та поліструктурними ушкодженнями».

Має більше 80 друкованих праць, 5 винаходів.

При лікуванні пацієнтів притримуюсь основних правил:

 • доскональне вивчення стану пацієнта із залученням сучасних методів дослідження (рентгенографія, УЗД, КТ, МРТ, тривимірне моделювання, електроміографія);
 • ретельне планування оперативного втручання;
 • ощадливе ставлення до тканин під час хірургічних операцій;
 • анатомічне відновлення кісток, нервів, сухожилок та інших тканин;
 • допомога пацієнтам на всіх етапах реабілітації, до повного одужання;
 • у складних випадках при наслідках травм часто пропонуються різни варіанти етапного лікування. Після погодження з пацієнтом проводиться обраний варіант хірургічного та реабілітаційного лікування шляхом виконання послідовно (через 2- 6 міс) кількох операцій. Все це дає можливість підвищити ефективність лікування та зменшити імовірність можливих ускладнень.

Напрямки лікувальної допомоги:

 • переломи верхньої кінцівки та кисті;
 • складні реконструктивні втручання у випадках неконсолідованих або неправильно консолідованих переломів верхньої та нижньої кінцівок;
 • хірургічне лікування переломів кісток, що утворюють ліктьовий суглоб та їх наслідків;
 • реабілітаційне лікування травм та захворювань ліктьового суглобу;
 • протезування ліктьового суглоба;
 • ексклюзивні програми реалізації ліктьового суглоба після травм та різноманітних хірургічних втручань, розроблені особисто та постійно застосовувані;
 • відновлення ушкоджених сухожилок верхньої кінцівки; відновлення розривів Ахіллова сухожилка;
 • відновлення травмованих нервів верхньої та нижньої кінцівок (мікрохірургічний шов, нейропластика або невроліз);
 • втручання на плечовому сплетенні (невроліз, пластика, невротизація);
 • транспозиція м’язів для відновлення та оптимізації функціонального стану кисті при задавнених наслідках травми нервів та плечового сплетення;
 • транспозиція м’язів при задавненій травмі малогомілкового або сідничного нервів;
 • артроліз або мобілізація суглобів, вилучення хондроїдних тіл, корекційні остеотомії;
 • виконання операції (Жуде) при стійких розгинальних контрактурах колінного суглоба після консолідації переломів стена;
 • шкірно-пластичні втручання на різних ділянках верхніх та нижніх кінцівок при наявності дефектів тканин, патологічних рубцях;
 • виконання складних мікрохірургічних втручань з пересадки комплексів тканин для закриття великих дефектів тканин кінцівок, пересадці м’язів;
 • заміщення великих дефектів кісток (більше 5-6 см) на плечі, передпліччі, стегні та гомілці із застосуванням мікрохірургічної пересадки васкуляризованої малогомілкової кістки;
 • корекція Hallux valgus. 

 

Постійно бере участь у міжнародних та вітчизняних форумах, виступає з доповідями та лекціями, публікує наукові праці.