Курінний Ігор Миколайович
 • доктор медичних наук
 • лікар ортопед-травматолог вищої категорії
 • переломи верхньої кінцівки та кисті; переломи кісток нижньої кінцівки

Має більше 80 друкованих праць, 5 винаходів.Курінний Ігор Миколайович, 1959 року народження, українець, працює в Київському науково-дослідному інституті травматології та ортопедії з 02.08.1982 р., після закінчення Київського медичного інституту за фахом “лікувальна справа”. З 1985 до 1991рр. працював на посаді молодшого наукового співробітника, з 1991 року по 2001 р. - на посаді старшого наукового співробітника, займався проблемою лікування хворих з наслідками важкої травми верхньої кінцівки. З 2001 р. по теперішній час обіймає посаду провідного наукового співробітника клініки мікрохірургії та реконструктивної хірургії кисті. В 1991р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Хирургическое лечение застарелой сочетанной травмы срединного и локтевого нерва (на уровне предплечья и запястья)».

У 2008 р. захистив докторську дисертацію на тему «Наслідки поліструктурної травми верхньої кінцівки та їх хірургічне лікування».

З 2000 року є відповідальним за роботу Українського центру хірургії кисті.

У 2011 р. став лауреатом державної премії України у галузі науки та техніки у складі колективу авторів за цикл робіт на тему «Нові технології лікування хворих з множинними, поєднаними та поліструктурними ушкодженнями».

Має більше 80 друкованих праць, 5 винаходів.

Напрямки лікувальної допомоги:

 • переломи верхньої кінцівки та кисті;
 • переломи кісток нижньої кінцівки (середня та дистальна частина стегна, гомілка та стопа);
 • складні реконструктивні втручання у випадках неконсолідованих або неправильно консолідованих переломів верхньої та нижньої кінцівок;
 • окремо можна виділити хірургічне та подальше реабілітаційне лікування переломів кісток, що утворюють ліктьовий суглоб та їх наслідків;
 • протезування ліктьового суглоба;
 • ексклюзивні програми реалізації ліктьового суглоба після травм та різноманітних хірургічних втручань, розроблені особисто та постійно застосовувані;
 • відновлення ушкоджених сухожилок верхньої кінцівки;
 • відновлення розривів Ахіллова сухожилка;
 • відновлення травмованих нервів верхньої та нижньої кінцівок (мікрохірургічний шов,нейропластика або невроліз);
 • втручання на плечовому сплетенні (невроліз, пластика, невротизація);
 • транспозиція м’язів для відновлення та оптимізації функціонального стану кисті при задавнених наслідках травми нервів та плечового сплетення;
 • транспозиція м’язів при задавненій травмі малогомілкового або сідничного нервів;
 • виконання операцій при суглобовій патології (контрактури, хондроїдні тіла, деформівний артроз);
 • артроліз або мобілізація суглобів, вилучення хондроїдних тіл, корекційні остеотомії;
 • виконання операції (Жуде) при стійких розгинальних контрактурах колінного суглоба після консолідації переломів стена;
 • шкірно-пластичні втручання на різних ділянках верхніх та нижніх кінцівок при наявності дефектів тканин, патологічних рубцях;
 • виконання складних мікрохірургічних втручань з пересадки комплексів тканин для закриття великих дефектів тканин кінцівок, пересадці м’язів;
 • заміщення великих дефектів кісток (більше 5-6 см) на плечі, передпліччі, стегні та гомілці із застосуванням мікрохірургічної пересадки васкуляризованої малогомілкової кістки;
 • корекція Halluxvalgus.

Тут вказані далеко не всі, лише основні напрямки.

За час роботи оперував та лікував пацієнтів зі складними післятравмачними станами (нерідко із вродженими патологіями), хворих, лікувати яких не наважились лікарі в інших лікувальних закладах.

На початку своєї діяльності, завдяки хорошим вчителям, вивченню анатомічних препаратів та літератури опанував основи судинної та мікросудинної хірургії, втручання на нервах, сухожилка та кістках. В подальшому працював і наразі працюю над удосконаленням хірургічної техніки та оперативних прийомів при лікуванні різноманітної травматологічно-ортопедичної патології.

Постійно беру участь у міжнародних та вітчизняних форумах, виступаю з доповідями та лекціями, публікую наукові праці.

При лікуванні пацієнтів притримуюсь основних правил:

 • доскональне вивчення стану пацієнта із залученням сучасних методів дослідження (рентгенографія, УЗД, КТ, МРТ, тривимірне моделювання, електроміографія);
 • ретельне планування оперативного втручання;
 • ощадливе ставлення до тканин під час хірургічних операцій;
 • анатомічне відновлення кісток, нервів, сухожилок та інших тканин;
 • допомога пацієнтам на всіх етапах реабілітації, до повного одужання;
 • у складних випадках при наслідках травм часто пропонуються різни варіанти етапного лікування. Після погодження з пацієнтом проводиться обраний варіант хірургічного та реабілітаційного лікування шляхом виконання послідовно (через 2- 6 міс) кількох операцій. Все це дає можливість підвищити ефективність лікування та зменшити імовірність можливих ускладнень.

+38(050)-534-6112

е-mail: ignikur@gmail.com