Гайко Георгій Васильович

Гайко Г. В. є автором 372 наукових робіт, в тому числі 8 монографій, 9 посібників, 10 довідників, 10 винаходів, 11 патентів на корисну модель, 30 методичних рекомендацій та інформаційних листів. Під його керівництвом підготовлено 8 докторів і 14 кандидатів медичних наук.Гайко Георгій Васильович 1936 року народження, академік Національної академії медичних наук України, обрання 23 травня 2012 р спеціальності «Ортопедія і травматологія», доктор медичних наук (1985 г.), професор (1992), Заслужений діяч науки і техніки Україна (1995 г.), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1996 г.), директор ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» (1989-2019 рр.), ортопед-травматолог вищої категорії, керівник клініки ортопедії і травматології для дорослих інституту, стажувався в клініках СШ , Німеччини, Болгарії, Угорщини, Польщі.

Г. В. Гайко відомий вчений в області ортопедії і травматології, організатор спеціалізованої служби в Україні. Своїми новаторськими дослідженнями запропонував серію оригінальних методик і технологій реконструктивно-відновних оперативних втручань у хворих з наслідками поліомієліту та гематогенного остеомієліту у дітей і підлітків. Визначено причини розвитку негативних наслідків гематогенногоостеомієліту, пов’язаних з безпосереднім ураженням тканин гнійно-запальним процесом, порушенням росту і формування суглобових закінчень кісток, розроблені сучасні методи їх профілактики та лікування.

Своїми дослідженнями Георгій Васильович вніс вагомий вклад в розробку теоретичних і практичних проблем артропластіческіх оперативних втручань на великих суглобах, в тому числі ендопротезування. Він отримав оригінальні експериментальні та клінічні дані, що стосуються функціональної перебудови кісток, течії репаративної регенерації при застосуванні аутогенних та алогенних кістково-хрящових імплантантів, стабільно-функціонального остеосинтезу при переломах і реконструктивно-відновних операціях.

Широко відомі його наукові роботи з питань вродженого вивиху стегна, вроджених і набутих деформацій опорно-рухової системи, дегенеративно-дистрофічних уражень кісток і суглобів, організації ортопедо-травматологічної служби нашої країни.

За роботу «Розробка і впровадження в медичну практику реконструктивно-відновлювальних операцій на великих суглобах при їх пошкодженнях і ортопедичних захворюваннях» Указом Президента присвоєно почесне звання Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.

Гайко Г.В. є автором 372 наукових робіт, в тому числі 8 монографій, 9 посібників, 10 довідників, 10 винаходів, 11 патентів на корисну модель, 30 методичних рекомендацій та інформаційних листів. Під його керівництвом підготовлено 8 докторів і 14 кандидатів медичних наук.

Значне місце в житті Георгія Васильовича займає громадська діяльність: протягом 17 років він був головним ортопедом-травматологом МОЗ України, 12 років – Президентом Української асоціації ортопедів-травматологів, членом правління Всесоюзного товариства ортопедів-травматологів, членом проблемної комісії «Остеологія» МОЗ СРСР. В даний час є Почесним Президентом Української асоціації ортопедів-травматологів, членом Вченої ради МОЗ і НАМН України, членом секції коміітета з Державних премій України в галузі науки і техніки, главою спеціалізованого вченої ради по захисту докторських дисертацій, головою проблемної комісії «Ортопедія і травматологія» МОЗ і НАМН України, членом атестаційної комісії НАМНУ, редактором журналу «Ортопедія, травматологія і протезування», членом редколегій 9 українських та 3 зарубіжних наукових журналів.

За досягнення в практичній, науковій та громадській діяльності Г.В.Гайко нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня, знаком «Відмінник охорони здоров’я», медалями «Ветеран праці», «В пам’ять 1500-річчя Києва», Почесними грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України. Європейська академія природничих наук нагородила орденом «Микола Пирогов» за успішну наукову і практичну роботу в галузі медицини.

Основні наукові праці:

  • «Актуальні питання кістково-гнойноїй хірургії» (1995);
  • «Хірургічне лікування ушкоджень плечового сплетення» (2001);
  • «Відновлювальна хірургія деструктивних форм кістково-суглобового туберкульозу та остеомієліту і їх наслідків» (2002);
  • «Функціональна перебудова кісток і її клінічне значення» (2004);
  • «Вітамін Д і кісткова система» (2008);
  • «Діагностика та лікування анкілозуючого спондиліту» (2010);
  • «Ендопротези суглобів людини: матеріали та технології» (2011).

Службова адреса:

01601, Київ-01, вул. Бульварно-Кудрявська, 27
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
тел .: 486-42-49, факс 486-76-47
е-mail: info@ito.gov.ua