Завідувач: Костогриз Олег Анатолійович


Відділення травматології та ортопедії дорослих
Адреса:
вул. Бульварно-Кудрявська,27 м. Київ 01054 6 поверх клінічного корпусу (праве крило)
Телефон:
+38 (044) 486-32-62 +38 (044) 486-88-67
Графік роботи:
Понеділок – П'ятниця з 9:00-17:30
Консультаційні дні:
Вівторок, П'ятниця з 10:00-14:00
Операційні дні:
Понеділок, Середа

Костогриз Олег Анатолійович

Завідувач відділу - Костогриз Олег Анатолійович

Доктор мед. наук, Заслужений лікар України

На сьогодні, основними напрямками науково-практичної діяльності клініки є ортопедичне лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань суглобів (остеоартроз, асептичний некроз), первинне та ревізійне ендопротезування кульшового та колінного суглобів, лікування переломів та їх наслідків.

 

Співробітники:

 1. Гайко Георгій Васильович - заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії медичних наук України за спеціальністю „Травматологія та ортопедія”, член Американської академії ортопедів-хірургів, лауреат премії з клінічної медицини АМН України, доктор медичних наук, професор.
 2. Костогриз Олег Анатолійович - Завідувач відділу, Доктор мед. наук, Заслужений лікар України.
 3. Підгаєцький Віталій Михайлович – завідуючий відділенням, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії.
 4. Торчинський Віктор Петрович, доктор медичних наук, головний науковий співробітник відділу травматології та ортопедії дорослих
 5. Осадчук Тарас Іванович – кандидат медичних наук, старший науковий співробітник відділу травматології та ортопедії дорослих
 6. Калашніков Олексій Валерійович – доктор медичних наук, провідний науковий співробітник відділу травматології та ортопедії дорослих
 7. Заєць Володимир Борисович – кандидат медичних наук, науковий співробітник відділу травматології та ортопедії дорослих
 8. Нізалов Тарас Володимирович – лікар вищої категорії
 9. Козак Роман Анатолійович – лікар вищої категорії
 10. Мороз Микола Дмитрович– лікар ортопед-травматолог, без категорії

Консультації з питань ендопротезування та лікування наступних пошкоджень та хвороб:

Ендопротезування суглобів:

 • деформуючий артроз кульшового суглоба (Коксартроз);
 • диспластичний коксартроз;
 • деформуючий артроз колінного суглоба (Гонартроз);
 • деформуючий артроз гомілково-ступневого суглоба;
 • асептичний некроз головки стегнової кістки;
 • перелом шийки стегнової кістки;
 • нестабільність компонентів ендопротеза кульшового суглоба та потреба в ревізійному ендопротезуванні (заміні ендопротеза);
 • нестабільність компонентів ендопротеза колінного суглоба та потреба в ревізійному ендопротезуванні (заміні ендопротеза).

Артроскопія:

 • артроскопічні втручання на колінному та плечовому суглобах

Остеосинтез при переломах кісток:

 • перелом шийки стегнової кістки;
 • переломи кісток верхньої кінцівки;
 • переломи кісток тазу;
 • переломи стегнової кістки;
 • переломи кісток гомілки;
 • інші травматичні пошкодження кісток та суглобів;
 • несправжній суглоб (псевдоартроз);
 • неправильно зрощені переломи;
 • травматичні пошкодження суглобів;
 • Hallux Valgus;
 • інші ортопедичні хвороби (Ревматоїдний поліартрит; Анкілозивний спонділоартит (Хвороба Бехтєрєва).

ІСТОРІЯ КЛІНІКИ ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ОРТОПЕДІЇ ДОРОСЛИХ

У 1967 році на базі інституту було організовано Клініку трансплантації кісткової тканини, яка стала базою кафедри інституту вдосконалення лікарів. Очолював клініку та кафедру член-кореспондент АМН СРСР, професор Ф.Р. Богданов. Основним науковим напрямком клініки було вдосконалення методів   артропластики   кульшового суглоба з використанням консервованих ало- i гетеротканин.

Відділ травматології та ортопедії дорослих ДУ ІТО НАМНУ

В 1976 pоці кepiвником клініки став заслужений діяч науки України,  професор I.B. Шумада. Особлива увага приділялася науковим дослідженням та практичному впровадженню гомо- i гетеропластики в реконструктивній xipypriї опорно-рухового апарату.

Саме в цей період, на початку 70-х років минулого сторіччя розпочалась ера ендопротезування в Україні. Вперше, на території Української РСР, було зроблено операцію з тотального ендопротезування кульшового суглоба протезом Сіваша, яку успішно виконав к.м.н. Катонін К. І.

К.І.Катонін

К. І. Катонін

У 1981 році  клініку очолив доктор медичних наук О. І. Рибачук. Провідним напрямом наукових досліджень i практичних розробок залишились   комплексні  дослідження   з   проблеми   дегенеративно-дистрофічних   уражень   великих   суглобів (I. B. Шумада, О. І. Рибачук, K. I. Катонін, Г. І. Овчінніков, Л. П. Кукуруза). Підсумком цієї багаторічної праці став випуск групою виконавців під редакцією професора I. B. Шумади монографії «Діагностика i лікування дегенеративно-дистрофічних уражень суглобів».

Важливим напрямом наукової i практичної діяльності клініки були розробка та впровадження в клінічну практику реконструктивно-відновних операцій при ортопедичнній патології та наслідках травм, зокрема, при дегенеративно-дистрофічних ураженнях суглобів (O. I. Рибачук, K. I. Катонін, Л. П. Кукуруза, Г. Л. Овчинников), дефектах кісток (O. I. Рибачук), розладах репаративної регенерації (Ю. С. Жила, А. В. Калашников, О. О. Яцевський).

Для розробки сучасних методів лікування ортопедо-травматологічних хворих, виготовлення новітнього медичного обладнання за ініціативи Інституту в 1988 році організовано Республіканське науково-навчально-практичне об'єднання «Травматологія i ортопедія» (ННВО), а через рік, у 1989 році, на базі нашого Інституту було створено асоціацію «Остеосинтез», ди­ректором якої призначено за­ступника директора Інституту В. Б. Левицького. Клінічною базою acoціації став відділ ортопедіїi травматології для дорослих під керівництвом О. І. Рибачука.

Слід зазначити, що до цього часу на терені Радянського Союзу в арсеналі травматологів для фіксації кісткових уламків застосовувались балка Клімова, фіксатор Новікова, стрижень Богданова та гіпсова пов’язка, що не забезпечувало надійної фіксації та мало велику кількість ускладнень. Тому, розроблений співробітниками  нашого відділу (О. І. Рибачук, Л. М. Анкін, Л. П. Кукуруза) набір для остеосинтезу кісток став революційним. 

Л.П.Кукуруза

Л. П. Кукуруза

Активну участь в розробці та методу стабільно-функціонального  остеосинтезу, впровадженні новітніх методів у лікувально-профілактичних закладах України i поза її межами   брали   співробітники клініки (О. І. Рибачук, K. I. Катонін, Л. П. Кукуруза, Г. Л. Овчинников, О. О. Яцевський) та інших підрозділів Інституту (Г. В. Гайко, Л. М. Анкін, А. П. Крись-Пугач).

Значний внесок зробили працівники клініки в розробку i впровадження методу ендопротезування суглобів в Україні (O. I. Рибачук, Л. П. Кукуруза, K. I. Катонін, В. П. Торчинський). За участю O. I. Рибачука, Л. П. Кукурузи, В. П. Торчинського в співвпраці з фірмою «ІНМЕД» та Інституту матеріалознавства НАН України було створено вітчизняний ендопротез культового суглоба, який впроваджувався в лікувально-профілактичних закладах Українии i поза и межами.

В 1995 році на базі клініки травматології та ортопедії дорослих створено ”Республіканський центр ендопротезування cyглобів”, керівником якого було призначено професора O. I. Рибачука.

В 2002 році клініку очолив заслужений діяч науки i техніки України, член-кореспондент НАМН України, професор Г. В. Гайко. В клініці тривають наукові дослідження з проблеми дегенеративно-дистрофічних уражень суглобів, зокрема диспластичного коксартрозу у дорослих (В. П. Торчинський). Розширюються i поглиблюються наукові poботи з проблеми первинного ендопротезування суглобів, зокрема, досліджуються результати первинного ендопротезування, виявляються причини i здійснюється рання діагностика асептичної нестабільності компонентів ендопротеза (О. М. Сулима, В. М. Підгаєцький), особливості    ендопротезування    при   диспластичному   коксартрозі (В. П. Торчинський), безцементне ендопротезування при остеоартрозі кульшового суглоба (В. М. Підгаєцький), диференційоване xipypгічне лікування гонартрозу (T. I. Осадчук). Виконується робота з удосконалення ревізійного ендопротезування кульшового суглоба, зокрема при асептичній нестабільності з дефектами кульшової западини (О. М. Сулима).

Працівниками клініки (Г. В. Гайко, В. М. Підгаєцький, О. М. Сулима) разом з Інститутом електрозварювання iм. Є.О. Патона НАН України, ВАТ «Мотор Ciч» створено безцементний ендопротез кульшового сугло­ба «ІТО-Мотор Ciч» для первинного та ревізійного ендо­протезування з використанням нових матеріалів та технологій виготовлення. На сьогодні проведено клінічні випробування даної системи для ендопротезування, здійснено Державну реєстрацію та проводиться ряд заходів з підготовки до серійного виробництва. Крім того, в клініці ведеться робота з розробки вітчизняної системи для ревізійного ендопротезування колінного суглоба (Г. В. Гайко, В. М. Підгаєцький, О. М. Сулима).

В співпраці з фірмою «ХМ» (Польща) запроваджуються та удосконалюються методики інтрамедулярного блокуючого остеосинтезу при свіжих переломах i порушеннях репаративного остеогенезу довгих кісток (Г. В. Гайко, А. В. Калашников, О. В. Калашников). Тривають експериментально-клінічні дослідження з вивчення ролі вiтаміну Dу регуляції репаративного остеогенезу.

За останніх 5 років в клініці травматології та ортопедії дорослих під керівництвом член-кореспондента НАМН України, професора Гайко Георгія Васильовича захищено одну докторську дисертацію (д.м.н. В. П.Торчинський) та чотири кандидатських дисертації (к.м.н. О. В. Калашніков, к.м.н. Т. І. Осадчук, к.м.н. В. М. Підгаєцький, к.м.н. О. М. Сулима). 


Лікарі Клініки