Літун Юрій Миколайович

Автор понад 50 наукових робіт, трьох патентів України на корисну модель.Закінчив II лікувальний факультет Буковинської державної медичної академії у 2003 році. Після закінчення, проходив інтернатуру на базі кафедри ортопедії та травматології, БДМА.

З серпня 2005 року по 2007 рік працював лікарем ортопедом-травматологом Новодністровської міської лікарні Чернівецької області.

У 2007 році зарахований на навчання в аспірантуру на кафедру ортопедії і травматології №2 НМАПО імені П.Л. Шупика. Офіційний захист дисертаційної роботи «Клініко-біомеханічне обґрунтування остеосинтезу малогомілкової кістки при лікуванні ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба» успішно відбувся 24 травня 2011 року.

Присвоєно науковий ступінь кандидат медичних наук.

З вересня 2011 р. по червень 2014 р. працював на посаділікаря ортопеда-травматолога науково-організаційного методичного відділу ДУ «ІТО НАМН України».

В червні за конкурсом обрано на посаду м.н.с. відділу пошкоджень опорно-рухового апарату та проблем остеосинтезу, на якій перебуваю по теперішній час.

Основні напрямки науково-практичної діяльності:

  • сучасні методи остеосинтезу (черезкістоковий, накістковий, інтрамедулярний металоостеосинтез);
  • впровадження в практику новітніх методик оперативного лікування);
  • консервативне та оперативне лікування повільноконсолідуючих, незрощених переломів, псевдоартрозів, рефрактур;
  • лікування ушкоджень та переломів кісток нижніх кінцівок;
  • консервативне та оперативне лікування наслідків переломів, післятравматичних артрозів.

Автор понад 50 наукових робіт, трьох патентів України на корисну модель.

Приймав участь в XV з’їзд ортопедів-травматологів України;

ХІ АО Травма Курс «Основні принципи лікування переломів»

18th European congress of trauma and emergency surgery

АО Травма Семінар «Переломи тазу та кульшової западини»

АО Травма Курс « Анатомія, доступи та остеосинтез»

Міжнародний практичний симпозіум « Біологія лікування переломів довгих кісток»

АО Травма Курс (продвинутий) «Принципи лікування переломів».

Учасник проекту "Травматологія та фармакологія: точки дотику"