Калашников Андрій Валерійович

Широкий діапазон публікацій Андрія Валерійовича у вітчизняних і зарубіжних виданнях становить 270 наукових праць, у тому числі — 3 монографії та 2 розділи в монографіях спільно з іншими авторами.Завідувач відділу проф. Калашніков Андрій Валерійович у 1987 році з відзнакою закінчив Вінницький медінститут ім. М.І. Пирогова. Після роботи в травматологічному відділенні Житомирської міської лікарні  в  1990 році поступив до клінічної ординатури, а у 1992 р.- до аспірантури ІТО НАМНУ. З грудня 1995 року працював на посаді наукового, а з 1997 року - старшого наукового співробітника відділу травматології та ортопедії дорослих ІТО НАМНУ.  У 2000 році обраний за конкурсом на посаду завідувача  науково- організаційного методичного відділу ДУ «ІТО НАМНУ»,  де працював до  грудня 2013 року. У січні 2014 року за конкурсом обраний на посаду завідувача відділу пошкоджень опорно-рухового апарату та проблем остеосинтезу ДУ «ІТО НАМНУ», цю посаду обіймає на сьогоднішній день.

Має вищу категорію з травматології та ортопедії з 1998 року. Забезпечує контроль санітарно-гігієнічного режиму та лікувального процесу відділення та приймає участь в хірургічному та консервативному лікуванні ортопедо-травматологічних хворих, впровадженні сучасних засобів остеосинтезу переломів кісток. Володіє всім необхідним спектром оперативних втручань.

Кандидатська дисертація Калашнікова А.В. (1995 р) присвячена комплексному  лікуванню хворих із сповільненою консолідацією переломів і несправжніми суглобами із використанням відеїну-3.У 2003 році захистив докторську дисертацію на тему: “Розлади репаративного остеогенезу у хворих із переломами довгих кісток (діагностика, прогнозування, лікування, профілактика)”. Старший науковий співробітник з 2004 року, професор за спеціальністю «ортопедія та травматологія» з 2010 року.

Науковi pозpобки пpисвяченi діагностиці, комплексному лікуванню хворих із розладами репаративного остеогенезу при переломах довгих кісток, діагностиці та лікуванню остеопорозу, організаційним та клінічним аспектам політравми, хірургічному лікуванню переломів довгих кісток та їх наслідків із застосуванням блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу, клінічним та експериментальним аспектам застосування препаратів вітаміну D та кальцію, ендопротезуванню суглобів, оптимізації репаративного остеогенезу із застосуванням біогенних стимуляторів, артроскопії суглобів.

Заслужений лікар України (2010). Тема докторської дисертації “Розлади репаративного остеогенезу у хворих із переломами довгих кісток (діагностика, прогнозування, лікування, профілактика)”. Має понад 400 опублікованих наукових праць, 25 патентів України на винаходи. приймав участь в організації та проведенні близько 50 наукових заходів в Україні, Виступав із доповідями  на наукових заходах Польщі, Хорватії, Франції, Австрії, Італії, Швейцарії, Румунії Нідерландів, Німеччини. Неодноразово головував на міжнародних конгресах ортопедів-травматологів за кордоном. Є членом консультативної ради Європейської асоціації травматології та невідкладної хірургії (ESTES).національним делегатом України у цій організації. Неодноразово обирався у Науковий комітет Європейських конгресів з травматології та невідкладної хірургії. Є почесним членом Сербської травматологічної асоціації ( STA).

Калашніков А.В. є членом Центральної атестаційної комісії МОЗ України, Проблемної комісії та Вченої Ради ІТО НАМНУ, членом спеціалізованої ради при ІТО НАМНУ по захисту докторських та кандидатських дисертацій, головним редактором журналу «Проблеми травматології та остеосинтезу», членом редакційної колегії журналу „Вісник травматології, ортопедії та протезування. Є президентом ГО «Українська асоціація травматології та остеосинтезу». Заслужений лікар України (2009), нагороджений Почесними грамотами Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, МОЗ України, Київської міськдержадміністрації та Житомирського УОЗ, профспілки медичних працівників.