Цокало Василь Миколайович
 • кандидат медичних наук
 • лікар ортопед-травматолог вищої кваліфікаційної категорії
 • хірургія кістково-суглобових інфекцій
 • старший науковий співробітник, кандидат медичних наук, лікар ортопед-травматолог вищої категорії
  Відділення кістково-гнійної хірургії

член Української асоціації ортопедів-травматологів - Київський осередок ВГО Українська асоціація ортопедів-травматологів, член міжнародного профільного товариства World Association against Infection in Orthopaedics and Trauma (Всесвітня асоціація проти інфекції в ортопедії та травматології), член European Bone and Joint Infection Society (Європейська Асоціація Інфекцій Кісток і Суглобів). •     старший науковий співробітник відділу кістково-гнійної хірургії ДУ «ІТО НАМН України»,
 •     кандидат медичних наук,
 •     лікар ортопед-травматолог вищої кваліфікаційної категорії, спеціалізація: хірургія кістково-суглобових інфекцій,
 •     член Української асоціації ортопедів-травматологів - Київський осередок ВГО “Українська асоціація ортопедів-травматологів”,
 •     член міжнародного профільного товариства World Association against Infection in Orthopaedics and Trauma (Всесвітня асоціація проти інфекції в ортопедії та травматології),
 •     член European Bone and Joint Infection Society (Європейська Асоціація Інфекцій Кісток і Суглобів).


Працює в клініці кістково-гнійної хірургії ДУ «ІТО НАМН України» з 2005 року.

У 1998 році закінчив медичний факультет Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця за спеціальністю лікувальна справа. Проходив інтернатуру на кафедрі ортопедії та травматології №1 Київської Академії післядипломної освіти. Працював на посаді лікаря травматолога-ортопеда поліклініки №1 для дорослих Дніпровського району м. Києва.

Після закінчення клінічної ординатури (ІТО АМН України 2003 - 2005 рр.) в жовтні 2005 року обраний за конкурсом на посаду молодшого наукового співробітника відділу кістково-гнійної хірургії ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України». Виконав та захистив у 2010 році кандидатську дисертацію по актуальній проблемі травматології та ортопедії. В грудні 2014 року переведений на посаду старшого наукового співробітника відділу кістково-гнійної хірургії ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», як обраного за конкурсом, де працює на цій посаді до цього часу.

Напрямки науково-практичної діяльності:

 •     Інфекція кісток і суглобів
 •     Інфекція протезованого суглоба
 •     Імплант-асоційована інфекція в травматології та ортопедії
 •     Дефекти кісток
 •     Інфіковані незрощення кісток
 •     Інфіковані рани-дефекти м'яких тканин кінцівок
 •     Трофічні порушення в тканинах кінцівок