Завідувач: Григоровський Валерій Володимирович д.м.н., проф


Відділ патоморфології
Адреса:
01601 м.Київ, пров.Чехівський 7
Телефон:
486-16-33

Григоровський Валерій Володимирович д.м.н., проф

У відділі працюють два доктори та один кандидат медичних наук.

Напрямок наукової діяльності — визначення ролі розладів внутрішньокісткового кровопостачання в патогенезі порушень росту та розвитку кісток i cyглобів, фізіологічної перебудови кісткової тканини та репаративного остеогенезу, виникнення дегенеративних захворювань суглобів, ішемічних і гнійних ускладнень травм опорно-рухової системи.

Вивчення опорно-рухової системи здійснюється на основі системної методології та експериментального моделювання з застосуванням рентгенологічних, морфологічних та біомеханічних методів, комп’ютерної морфометрії, наливки кровоносних судин контрастними масами, виготовлення просвітлених i мацерованих препаратів, визначення внутрішньо-кісткового та внутрішньо-тканинного тисків, реґіонарного кровообігу в нормі та патології.

На підставі результатів проведених досліджень розроблено системні уявлення про опорно-рухову систему, розкрита реальна складність загоювання переломів, визначені механізми фізіологічної та патологічної перебудови кісткової тканини.

Встановлено, що в основі компенсації посттравматичних розладів кровопостачання лежить перерозподільний механізм гемоциркуляції та його особливості на ієрархічних рівнях опорно-рухової системи.

Фото патоморфологииРозкрито значення розладів кровопостачання в патогенезі функціональної перебудови, розвитку дегенеративних процесів у кістках та суглобах, загоювання переломів та виникненні гнійних ускладнень.

Відкрито нові фізіологічні механізми впливу функції на перебудову кісткової тканини, який реалізується завдяки гідродинамічним ефектам еластичних деформацій, ступінь прояву яких залежить від величини механічних напружень в кістках, що виникають при навантаженні.

Практична спрямованість — надання консультативно-методичної допомоги в проведенні теоретичних та експериментальних досліджень, морфологічній діагностиці та верифікації захворювань і ушкоджень опорно-рухової системи.


Лікарі Клініки