Завідувач: Лютко Ольга Борисівна


Лабораторія мікробіології та хіміотерапії
Адреса:
вул. Бульварно-Кудрявська, 27 м. Київ 01601 8 поверх поліклінічного корпусу, вхід з боку провулка Чеховський, 7
Телефон:
+38 (044) 486-60-67
Графік роботи:
Понеділок – П'ятниця 9:00 - 16:00

Лютко Ольга Борисівна

Лабораторія мікробіології  та хіміотерапії є самостійним науково–практичним підрозділом і проводить:

  • Діагностичні бактеріологічні дослідження гнійно-септичних ускладнень та інфекцій у госпіталізованих хворих всіх клінік інституту з визначенням чутливості виділених збудників до хіміопрепаратів
  • Санітарно-бактеріологічні дослідження з метою контролю за дотриманням санітарно-протиепідемічного режиму в приміщеннях клінік інституту по профілактиці госпітальних інфекцій та післяопераційних ускладнень у відповідності з Наказом МОЗ України №236 від 04.04.2012 р.
  • Наукові мікробіологічні та серологічні дослідження у відповідності з плановою науковою тематикою інституту в аспекті встановлення етіологічного діагнозу кістково-гнійної інфекції, а також дослідження мікробіологічних аспектів запальних негнійних захворювань (ускладнень) опорно-рухового апарату та випробування в експерименті та клініці ефективності нових антибактеріальних препаратів

Практична робота лабораторії включає:

  • Встановлення об′єктивного етіологічного діагнозу нагноєння у хворих з різною локалізацією травми і різним імунним статусом.
  • Визначення антибіотикорезистентості конкретних збудників з рекомендацією оптимальної схеми антибіотикотерапії.
  • Консультативна допомога лікарям інституту та інших медичних закладів м.Києва.

Науковим підрозділом лабораторії:

  • Теоретично та технологічно розроблено та впроваджено в практику комплекс мікробіологічних та серологічних критеріїв етіологічної діагностики гнійного запалення кісток і суглобів, зумовленого умовно-патогенними мікроорганізмами, з прогнозуванням перебігу нагноєння
  • Відпрацьовано на сучасному рівні знань методику об’єктивного визначення чутливості та резистентності до антибіотиків збудників гнійно-запальних процесів в ортопедії з використанням уточнюючих тестів та інтерпретацією результатів згідно міжнародним вимогам – CLSI (2009) та EUCAST (2011)
  • Проводиться аналітичне вивчення етіології інфекційно-запальних процесів за періпротезної інфекції та асептичної нестабільності ендопротезів крупних суглобів з метою їх діагностики та оптимізації лікування і профілактики ускладнень.

 

Напрацювання представлені у монографіях, статтях у вітчизняних та зарубіжних журналах, патентах, доповідях на науково-практичних конференціях різного рівня.


Лікарі Клініки