Завідувач: Панченко Леся Михайлівна


Лабораторія імунології
Адреса:
вул. Бульварно-Кудрявська, 27 м. Київ 01601 Консультативно-поліклінічний корпус, 7 поверх (вхід з боку провулка Чеховський, 7)
Телефон:
(044) 486–86–65
Графік роботи:
Понеділок – П'ятниця

Панченко Леся Михайлівна

Керівник —
ПАНЧЕНКО Леся Михайлівна
кандидат медичних наук

У лабораторії працюють два кандидати медичних наук. Напрямками наукової діяльності лабораторії є вивчення властивостей мезенхімальних (стромальних) стовбурових клітин — остеогенних клітин-попередників кісткового мозку людини в нормі і патології та їх ролі в остеогенезі при ортопедо-травматологічних захворюваннях. Практичний напрямок — використання показників клітинного та гуморального імунітету в діагностиці та лікуванні
ортопедо-травматологічних хворих.

В лабораторії розроблені схеми імунокорегуючої терапії при локальних та системних захворюваннях опорно-рухового апарату. Особливістю імунокорекції при системних захворюваннях є етапний метод. На першому етапі проводиться максимальне усунення факторів імуносупресорної дії, а на наступних — призначаються імунотропні препарати згідно з показниками імунограми.

Лабораторія імунології

Колектив лабораторії. Перший ряд(зліва направо): лікар лаборант Г.М. Шевченко, молодша медсестра Л.М. Богуш, фельдшери ‒ лаборанти Н.М. Самандасюк і Л.І. Шаповал, другий ряд: провідний науковець, кандидат медичних наук Н.О. Дехтяренко, завідувач лабораторії, кандидат медичних наук Л.М. Панченко, науковий співробітник О.Р. Соколовська.

 

Співробітниками лабораторії розроблена методика клонування мезенхімальних (стромальних) стовбурових клітин кісткового мозку людини, яка дозволяє визначати остеогенні потенції кісткової тканини. Встановлено, що регенераторний потенціал кісткової тканини в нормі і патології визначається за допомогою ефективності клонування остеогенних клітин-попередників, кількості ядровмісних та остеогенних клітин-попередників кісткового мозку в 1 см³ спонгіозної тканини.
Розроблена тест-система, яка дозволяє визначити безпосередній вплив хімічних та фізичних факторів на показники регенераторного потенціалу кісткової тканини людини.

Біолог Чопей К.Ю. за мікроскопом

Біолог Чопей К.Ю. за мікроскопом

 

Фельдшер-лаборант Шаповал Л.І. за роботою на спектрофотометрі

Фельдшер-лаборант Шаповал Л.І. за роботою на спектрофотометрі

 

Науковий співробітник Соколовська О.Р. за роботою на імуно-ферментному аналізаторі

 Науковий співробітник Соколовська О.Р. за роботою на імуно- ферментному аналізаторі

 

Провідний науковець Дехтяренко Н.О. за обробкою результатів імунологічних досліджень

Провідний науковець Дехтяренко Н.О. за обробкою результатів імунологічних досліджень 

 


Лікарі Клініки