лабораторія мікробіології та хіміотерапії, лабораторія нейроортопедії та проблем болю, лабораторія біохімії, лабораторія біомеханіки, лабораторія імунології, відділ патоморфології з експериментально – біологічним відділенням


Лабораторія мікробіології та хіміотерапії


Діагностичні бактеріологічні дослідження гнійно-септичних ускладнень та інфекцій у госпіталізованих хворих всіх клінік інституту з визначенням чутливості виділених збудників до хіміопрепаратів

Лабораторія нейроортопедії та проблем болю


Наукова діяльність лабораторії спрямована на проведення систематичних науково-теоретичних досліджень, направлених на вирішення теоретичної сутності болю як такого, уточнення і доповнення вивчення механізмів розвитку багатьох нозологічних форм хронічного болю при патології опорно-рухового апарату

Лабораторія біохімії


Напрямками наукової діяльності лабораторії є вивчення метаболічних процесів та мінерального обміну у сполучній тканині опорно-рухового апарату та їх взаємодії із змінами гормонів при таких захворюваннях як ревматоїдний артрит, остеомієліт (гематогенний та посттравматичний), дегенеративно-дистрофічні ураження великих суглобів дорослих і дітей

Лабораторія біомеханіки


Основна діяльність лабораторії пов'язана з вивченням функції опорно-рухового апарату людини у нормі і при різних патологічних станах кістково-м'язової системи (травми, вроджені та набуті деформації, захворювання).

Лабораторія імунології


Напрямками наукової діяльності лабораторії є вивчення властивостей мезенхімальних (стромальних) стовбурових клітин — остеогенних клітин-попередників кісткового мозку людини в нормі і патології та їх ролі в остеогенезі при ортопедо-травматологічних захворюваннях.

Відділ патоморфології


Відділ патоморфології - має за мету визначення ролі розладів внутрішньокісткового кровопостачання в патогенезі порушень росту та розвитку кісток i cyглобів...