Гайко Оксана Георгіївна
  • Заступник директора з організаційно-адміністративної роботи, д.м.н., Старший науковий співробітник Вищої атестаційної комісії України. Завідувач відділу функціональної діагностики, керівник Центру остоеопорозу при ДУ “ІТО НАМН України”Лікар, травматолог-ортопед вищої категорії.
  • Стаж роботи лікарем травматологом-ортопедом – 29 років.

Автор більше 150 наукових праць, 4 патентів на винахід. Пріоритетними напрямками наукової роботи є електронейроміографічне вивчення денерваційних та ішемічних змін у м’язах, тенотомічного синдрому у хворих з наслідками травм кінцівок; дослідження нервово-м’язового апарату у хворих з ортопедичними проявами прогресуючої м’язової дистрофії та спадковими полінейропатіями.Досвід роботи

Після закінчення Київського медичного інституту працювала лікарем травматологом-ортопедом в відділенні патології суглобів дитячого віку,

з 1999 р. науковим співробітником клініки мікрохірургії та реконструктивної хірургії верхньої кінцівки,

з 2006 р. – завідуючою відділом функціональної діагностики в Інституті травматології та ортопедії НАМНУ.

В 2009 році присвоєно вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності “Ортопедія та травматологія”, в 2011 році – вчене звання старшого наукового співробітника (Вища атестаційна комісія України).

В 1998 році підвищувала кваліфікацію на курсах стажування з циклу «Електронейроміографія» в Інституті нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромаданова АМН України та в Німеччині (м. Вюрцбург), в 2005 році – в Польщі (м. Варшава).

В 2004 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему “Стан кісткової тканини у дітей та підлітків з вродженими захворюваннями опорно-рухового апарата”, а в 2013 р. – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему “Структурно-функціональні порушення у мязах хворих з травмою кінцівок (діагностика, моніторинг та прогнозування перебігу)”

Основний напрям діагностично-лікувальної роботи:

  • діагностика та лікування травматичних ушкоджень периферичних нервів;
  • діагностика та лікування туннельних синдромів;
  • електроміогрфічне дослідження нерво-мязової патології (поліневропатії, міопатії).

Стажування в клініках Німеччини, Польщі, Чехії.

3й Східно-європейський конгрес з болю