History


The history of the Institute starts in 1919, with the opening of a new institution in Kyiv devoted to treatment of orthopedic patients. Then it was called “The Disabled Child House”.

Scientific work


Інститут є головною науково-дослідною установою МОЗ і НАМН України, робота якої направлена на вирішення проблем етіології, патогенезу, профілактики, діагностики та лікування хворих з патологією опорно-рухового апарату, організації спеціалізованої служби

Structure


Директор, Вчена рада, заступник директора з наукової роботи, заступник директора з науково-лікувальної роботи, вчений секретар, лабораторії, відділи, відділення, підрозділи