Видавнича діяльність. ДУ «Інститут травматології та ортопедії Національної Академії Медичних Наук України»


Видавнича діяльність. ДУ «Інститут травматології та ортопедії Національної Академії Медичних Наук України»

Публікації співробітників ДУ «Інститут травматології та ортопедії Національної Академії Медичних Наук України» в наукометричних базах Scopus та Web of Science за 2017-2021 рік