Структура ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН Украіни" на 01.01.2018 р.