Статут та нормативні документи ДУ Інститут травматології та ортопедії НАМН України


Статут ДУ Інститут травматології та ортопедії НАМН України

Держстат. Відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України  - Державна установа "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України" – правовий статус суб’єкта – юридична особа (реєстраційний номер відомостей ГУС – 3717. Ідентифікаційний код 02012007

ВИПИСКА з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій - Державна установа "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України" - Ідентифікаційний код юридичної особи: 02012007

Свідоцтво про державну атестацію наукової установи. Серія ДА № 00175 від 10 грудня 2019 р

Положення про політику попередження і боротьби із сексуальними домаганнями (електронна пошта для анонімних звернень у разі виникнення проблем appeal@duito.com.ua)

Договір № 16/2021 про надання послуги проведення перевірки на академічний плагіат наукових текстів закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою між: Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця та ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМНУ»

Договір про співпрацю (розміщення лекцій викладачів на каналі YouTube) між ДУ ІТО НАМНУ та ВГО "Українська асоціація ортопедів-травматологів"

Договір №7 про співпрацю з підготовки докторів філософії на третьому (освітньо – науковому) рівні вищої освіти від 15 лютого 2021 року (НМАПО імені П.Л. Шупика)

Наказ № 19/од від 27 січня 2022 року. Про проведення безперервного професійного розвитку медичних працівників на базі Інституту

Наказ №167-о від 27 вересня 2021 року про зарахування до аспірантури

Наказ №54-од від 04-06-2021 про склад постійно діючої комісії з прийому в аспірантуру, докторантуру

Наказ №55-од від 04-06-2021 про склад постійно діючої комісії з прийому іспитів за спеціальністю 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»

Наказ №56-од від 04-06-2021 про склад постійно діючої комісії з атестації аспірантів та докторантів

Наказ №10/од від 24-01-2022 про гаранта освітньої діяльності на 3-му рівні вищої освіти щодо підготовки здобувачів ступеня доктора філософії

Наказ №11/од від 04-06-2021 про відповідальну особу за замовлення документів про освіту, звернення, ліцензування, накази на зарахування

Наказ №12/од від 04-06-2021 про кадрове забезпечення освітньої діяльності на ІІІ (освітньо-науковому) рівні вищої освіти щодо підготовки здобувачів доктора філософії

Наказ №13/од від 04-06-2021 про уповноважену особу для підписання документів про освіту

Договір 3836 ЄДЄБО 2021

Угода про науково-практичне співробітництво між ОКНП «Буковинський центр ВЛ ТА КРД» та ДУ ІТО НАМНУ

Угода про науково-практичне співробітництво між КП «Луцька міська дитяча поліклініка» та ДУ ІТО НАМНУ

Угода про науково-практичне співробітництво між КНП «ЦМЛ міста Борислава» та ДУ ІТО НАМНУ

Договір  про співпрацю від 17 лютого 2022 року між ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМНУ» та «Кафедра дитячої хірургії НМУ ім. О.О. Богомольця»  про «Взаємовигідне використання наукового і практичного потенціалів Сторін з метою підвищення ефективності та якості надання медичної допомоги, проведення спільних наукових досліджень, впровадження в медичну практику технологій регенеративної медицини»

 

Переглянути кваліфікаційний сертифікат та ВИСНОВОК №140423 щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівлі за адресою: вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 27, м. Київ, Україна, 01601 у форматі PDF