Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Клініко-рентгенограмометричні критерії будови кульшового суглоба у пацієнтів з дитячим церебральним паралічем"


PHOTO

Наказ № 50/од від 29 травня 2023 року Про склад разової спеціалізованої ради. На виконання Постанови Кабінету міністрів України від 12.01.2022 р. № 44 "Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» для проведення захисту дисертації аспіранта очної форми навчання ЯЦУЛЯКА Михайла Богдановича на тему "Клініко-рентгенограмометричні критерії будови кульшового суглоба у пацієнтів з дитячим церебральним паралічем"

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Клініко-рентгенограмометричні критерії будови кульшового суглоба у пацієнтів з дитячим церебральним паралічем"