Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Клініко-рентгенограмометричні критерії будови кульшового суглоба у пацієнтів з дитячим церебральним паралічем"


PHOTO

Наказ № 81/од від 08 серпня 2023 року Про склад разової спеціалізованої ради. На виконання Постанови Кабінету міністрів України від 12.01.2022 р. № 44 "Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії» для проведення захисту дисертації аспіранта очної форми навчання ЯЦУЛЯКА Михайла Богдановича на тему "Клініко-рентгенограмометричні критерії будови кульшового суглоба у пацієнтів з дитячим церебральним паралічем"

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Клініко-рентгенограмометричні критерії будови кульшового суглоба у пацієнтів з дитячим церебральним паралічем"

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Клініко-рентгенограмометричні критерії будови кульшового суглоба у пацієнтів з дитячим церебральним паралічем" (з цифровим підписом)

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Клініко-рентгенограмометричні критерії будови кульшового суглоба у пацієнтів з дитячим церебральним паралічем" (формат .docx)

Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Клініко-рентгенограмометричні критерії будови кульшового суглоба у пацієнтів з дитячим церебральним паралічем" (формат .docx з цифровим підписом)

Validation_Report (Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису)

Витяг з протоколу №12 Вченої ради ДУ ІТО НАМНУ від 08 серпня 2023 р. про формування і затвердження складу разової спеціалізованої ради

Запланована трансляціяhttps://meet.google.com/zej-qmeu-hig

Рецензія на дисертаційну роботу Яцуляка Михайла Богдановича «Клініко-рентгенограмометричні критерії будови кульшового суглоба у пацієнтів з ДЦП» представленої до попереднього розгляду. Рецензент завідувач відділу функціональної діагностики ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України” доктор медичних наук О. Г. Гайко

Рецензія на дисертаційну роботу Яцуляка Михайла Богдановича “Клініко-рентгенограмометричні критерії будови кульшового суглоба у пацієнтів з ДЦП” представленої до попереднього розгляду. Рецензент д. мед. н. Відділення реконструктивної ортопедії та травматології дитячого і юнацького віку ДУ ІТО НАМНУ Зима А. М.

Відгук на дисертацію Яцуляка Михайла Богдановича: “Клініко-рентгенограмометричні критерії будови кульшового суглоба у пацієнтів з ДЦП”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 14.01.21 - травматологія та ортопедія. Рецензент Завідувач кафедри дитячої хірургії НМУ ім. О.О. Богомольця, проф. А. Ф. Левицький.

Відгук офіційного опонента, керівника відділу патології хребта та суглобів дитячого віку ДУ "Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН Українии",  доктора медичних наук, професора Хазимова Сергія Олександровича на дисертацію Яцуляка Михайла Богдановича: “Клініко-рентгенограмометричні критерії будови кульшового суглоба у пацієнтів з ДЦП”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 14.01.21 - травматологія та ортопедія

Офіційних захист відбудеться 17.10.2023 о 14:00 в актовій залі ДУ "ІТО НАМНУ" за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27

Рішення спеціалізованої вченої ради від 17.10.2023 про присудження ступеня доктора філософії Яцуляку Михайлу Богдановичу

Відеозапис офіційного захисту Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Клініко-рентгенограмометричні критерії будови кульшового суглоба у пацієнтів з дитячим церебральним паралічем"

 
 
наказ про видачу диплома доктора філософії