Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Оптимізація хірургічного лікування тяжких переломів тип С3 дистального метаепіфіза променевої кістки»


PHOTO

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Оптимізація хірургічного лікування тяжких переломів тип С3 дистального метаепіфіза променевої кістки».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Оптимізація хірургічного лікування тяжких переломів тип С3 дистального метаепіфіза променевої кістки».

Відгук офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Калашнікова Андрія Валерійовича на дисертаційну роботу Василенко Антона Володимировича за темою: «Оптимізація хірургічного лікування тяжких переломів тип С3 дистального метаепіфіза променевої кістки» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.