Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук "Оптимізація лікування хворих з переломами II-V п’ясних кісток (клініко-експериментальне дослідження)"


PHOTO

Дисертація «Оптимізація лікування хворих з переломами II-V п’ясних кісток (клініко-експериментальне дослідження)» подається на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

Відгук офіційного опонента старшого наукового співробітника відділу мікрохірургії та реконструктивно-відновної хірургії верхньої кінцівки ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», д.м.н. В. В. Гайовича на дисертаційну роботу аспіранта кафедри травматології та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця Циганкова Максима Анатолійовича «Оптимізація лікування хворих з переломами II-V п’ясних кісток (клініко-експериментальне дослідження)» що подається на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

Відгук офіційного опонента завідувача кафедри ортопедії і травматології №1 НМАПО ім. П.Л. Шупика, заслуженого діяча науки і техніки України, д.м.н., професора Г.І. Герцена на дисертаційну роботу аспіранта кафедри травматології та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця Циганкова Максима Анатолійовича «Оптимізація лікування хворих з переломами II-V п’ясних кісток (клініко-експериментальне дослідження)» що подається на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук "Оптимізація лікування хворих з переломами II-V п’ясних кісток (клініко-експериментальне дослідження)"