Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Клітинні та тканинні технології в лікуванні остеоартрозу (експериментальне дослідження)"


PHOTO

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії Ткачука Павла Вячеславовича на тему: "Клітинні та тканинні технології в лікуванні остеоартрозу (експериментальне дослідження)"(формат PDF завантажити для перегляду)

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії Ткачука Павла Вячеславовича на тему: "Клітинні та тканинні технології в лікуванні остеоартрозу (експериментальне дослідження)" (Архів у форматі ZIP з електронним підписом)

Наказ №134/од від 18 грудня 2023 р. про склад разової спеціалізованої ради

Витяг з протоколу №16 Вченої ради ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» від 21 листопада 2023 року «Про затвердження складу разової спеціалізованої ради для проведення захисту дисертації аспіранта очної форми навчання Ткачука П.В. на тему: "Клітинні та тканинні технології в лікуванні остеоартрозу (експериментальне дослідження)"

https://us05web.zoom.us/j/82476483717?pwd=ZABeGzblkxYUqieeYOlxZAomaAQ0FM.1  посилання на відеотрансляцію офіційного захисту

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Ткачука Павла Вячеславовича на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» «Клітинні та тканинні технології в лікуванні остеоартрозу (експериментальне дослідження)»

Рецензія офіційного рецензента Мовчана Олександра Степановича доктора медичних наук,професора кафедри ортопедії і травматології НУОЗ України імені П.Л.Шупика на дисертаційну роботу аспіранта заочної форми навчання  ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» ТКАЧУКА Павла Вячеславовича «Клітинні та тканинні технології в лікуванні остеоартрозу(експериментальне дослідження)»,яку подано на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 Медицина
( спеціалізація 14.01.21 травматологія та ортопедія)

Рецензія завідувача лабораторії біохімії сполучної тканини і клінічних аналізів  ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», доктора біологічних наук, професора Магомедова Олександра Магомедовича на дисертаційну роботу ТКАЧУКА Павла Вячеславовича «Клітинні та тканинні технології в лікуванні остеоартрозу (експериментальне дослідження)»,  представлену до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»( спеціалізація 14.01.21 травматологія та ортопедія)

Рецензія завідувача відділу спортивної та балетної травми ДУ «Інститут травматології та ортопедії  НАМН України», доктора медичних наук, професора Коструба Олександра Олексійовича  на дисертаційну роботу ТКАЧУКА Павла Вячеславовича «Клітинні та тканинні технології в лікуванні остеоартрозу (експериментальне дослідження)»,  представлену до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»( спеціалізація 14.01.21 травматологія та ортопедія)

Відгук офіційного опонента доктора медичних наук, професора, завідувача ортопедо-травматологічним відділенням Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю (ннлк) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова Безсмертного Юрія Олексійовича на дисертаційну роботу аспіранта заочної форми навчання ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМИ України» ТКАЧУКА Павла Вячеславовича на тему: "Клітинні та тканинні технології в лікуванні остеоартрозу (експериментальне дослідження)", представлену до захисту у спеціалізовану вчену раду при ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМИ України» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 22 "Охорона здоров'я" за спеціальністю 222 "Медицина" (спеціалізація 14.01.21 травматологія та ортопедія)

Офіційний захист відбудеться 27.02.2024 об 11:00 в актовій залі ДУ "ІТО НАМНУ" за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27

Рішення спеціалізованої вченої ради ID 4033 від 27.02.2024 про присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 22 "Охорона здоров'я" зі спеціальності 222 "Медицина" Ткачуку Павлу Вячеславовичу

Наказ про видачу диплома доктора філософії

Відеозапис офіційного захисту Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Клітинні та тканинні технології в лікуванні остеоартрозу (експериментальне дослідження)"