Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Корекція ацетабулярної дисплазії у пацієнтів вікового періоду раннього дитинства: клініко-рентгенологічне та біомеханічне обґрунтування застосування остеотомій таза"


PHOTO

Витяг з протоколу №14 Вченої ради ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» від 31 жовтня 2023 року «Про формування і затвердження складу разової спеціалізованої ради для проведення захисту дисертації аспіранта очної форми навчання Суворова Василя Леонідовича на тему:  «Корекція ацетабулярної дисплазії у пацієнтів вікового періоду раннього дитинства: клініко-рентгенологічне та біомеханічне обґрунтування застосування остеотомій таза»

Наказ про склад разової спеціалізованої ради №136/од від 20 грудня 2023 р.

Дисертація аспіранта очної форми навчання Суворова Василя Леонідовича на тему: «Корекція ацетабулярної дисплазії у пацієнтів вікового періоду раннього дитинства: клініко-рентгенологічне та біомеханічне обґрунтування застосування остеотомій таза». Подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Дисертація аспіранта очної форми навчання Суворова Василя Леонідовича на тему:  «Корекція ацетабулярної дисплазії у пацієнтів вікового періоду раннього дитинства: клініко-рентгенологічне та біомеханічне обґрунтування застосування остеотомій таза». (Архів у форматі ZIP з електронним підписом)

https://us06web.zoom.us/j/85653043238?pwd=EpCwLCxaXOSvVSRdRmJKpEm1qgDIHT.1  посилання на відеотрансляцію офіційного захисту

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Суворова Василя Леонідовича на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина «Корекція ацетабулярної дисплазії у пацієнтів вікового періоду раннього дитинства: клініко-рентгенологічне та біомеханічне обґрунтування застосування остеотомій таза»

Відгук офіційного опонента доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри дитячої хірургії Національного Медичного Університету імені О.О. Богомольця Левицького Анатолія Феодосійовича на дисертаційну роботу аспіранта ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» Суворова Василя Леонідовича на тему: «Корекція ацетабулярної дисплазії у пацієнтів вікового періоду раннього дитинства: клініко-рентгенологічне та біомеханічне обґрунтування застосування остеотомій таза»

Відгук офіційного опонента, доктора медичних наук, професора, керівника відділу патології хребта та суглобів дитячого віку ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України» Хмизова Сергія Олександровича на дисертацію Суворова Василя Леонідовича: «Корекція ацетабулярної дисплазії у пацієнтів вікового періоду раннього дитинства: клініко-рентгенологічне та біомеханічне обґрунтування застосування остеотомій таза», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 14.01.21 - травматологія та ортопедія.

Рецензія на дисертаційну роботу Суворова Василя Леонідовича «Корекція ацетабулярної дисплазії у пацієнтів вікового періоду раннього дитинства: клініко-рентгенологічне та біомеханічне обґрунтування застосування остеотомій таза», завідувача консультативно-поліклінічного відділення ДУ ІТО НАМН України доктор медичних наук Марциняка С. М.

Рецензія на дисертаційну роботу Суворова Василя Леонідовича «Корекція ацетабулярної дисплазії у пацієнтів вікового періоду раннього дитинства: клініко-рентгенологічне та біомеханічне обґрунтування застосування остеотомій таза», провідного наукового співробітника відділення реконструктивної ортопедії та травматології дитячого і юнацького віку ДУ “Інститут травматології та ортопедії НАМН України” доктора медичних наук Зими А.М.

Офіційний захист відбудеться 22.02.2024 о 14:00 в актовій залі ДУ "ІТО НАМНУ" за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27

Рішення спеціалізованої вченої ради ID 3307 від 22.02.2024 про присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 22 "Охорона здоров'я" зі спеціальності 222 "Медицина" Суворову Василю Леонідовичу

Наказ про видачу диплома доктора філософії

Відеозапис офіційного захисту Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Корекція ацетабулярної дисплазії у пацієнтів вікового періоду раннього дитинства: клініко-рентгенологічне та біомеханічне обґрунтування застосування остеотомій таза"