Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Корекція ацетабулярної дисплазії у пацієнтів вікового періоду раннього дитинства: клініко-рентгенологічне та біомеханічне обґрунтування застосування остеотомій таза"


PHOTO

Витяг з протоколу №14 Вченої ради ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» від 31 жовтня 2023 року «Про формування і затвердження складу разової спеціалізованої ради для проведення захисту дисертації аспіранта очної форми навчання Суворова Василя Леонідовича на тему:  «Корекція ацетабулярної дисплазії у пацієнтів вікового періоду раннього дитинства: клініко-рентгенологічне та біомеханічне обґрунтування застосування остеотомій таза»

Наказ про склад разової спеціалізованої ради №113/од від 15 листопада 2023 р.

Дисертація аспіранта очної форми навчання Суворова Василя Леонідовича на тему: «Корекція ацетабулярної дисплазії у пацієнтів вікового періоду раннього дитинства: клініко-рентгенологічне та біомеханічне обґрунтування застосування остеотомій таза». Подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Дисертація аспіранта очної форми навчання Суворова Василя Леонідовича на тему:  «Корекція ацетабулярної дисплазії у пацієнтів вікового періоду раннього дитинства: клініко-рентгенологічне та біомеханічне обґрунтування застосування остеотомій таза». (Архів у форматі ZIP з електронним підписом)