Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук "Діагностика та лікування синдрому медіопателярної складки колінного суглоба"


PHOTO

Відгук на дисертаційну роботу Смірнова Дмитра Олексійовича «Діагностика та лікування синдрому медіопателярної складки колінногосуглоба» рецензента, завідувача кафедри ортопедії і травматології№1 Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, заслуженого діяча науки і техніки, доктора медичних наук, професора Герцена Г.І.

Відгук офіційного опонента, керівника центру ортопедії, травматології та спортивної медицини клінічної лікарні «Феофанія» ДУС, доктора медичних наук Зазірного І. М., на дисертаційну роботу Смірнова Дмитра Олексійовича «Діагностика та лікування синдрому медіопателярної складки колінногосуглоба»

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
"Діагностика та лікування синдрому медіопателярної складки колінного суглоба"

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
"Діагностика та лікування синдрому медіопателярної складки колінного суглоба"