Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Кальційфосфатні цементи для пластики порожнинних дефектів кісткової тканини (експериментальне дослідження)"


PHOTO

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії Поплавської Кароліни Сергіївни на тему: "Кальційфосфатні цементи для пластики порожнинних дефектів кісткової тканини (експериментальне дослідження)"(формат PDF завантажити для перегляду)

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії Поплавської Кароліни Сергіївни на тему: "Кальційфосфатні цементи для пластики порожнинних дефектів кісткової тканини (експериментальне дослідження)" (Архів у форматі ZIP з електронним підписом)

Наказ №135/од від 20 грудня 2023 р. про склад разової спеціалізованої ради

Витяг з протоколу №19 Вченої ради ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» від 05 грудня 2023 року «Про затвердження складу разової спеціалізованої ради для проведення захисту дисертації аспіранта очної форми навчання Поплавської Кароліни Сергіївни на тему: "Кальційфосфатні цементи для пластики порожнинних дефектів кісткової тканини (експериментальне дослідження)"

https://us05web.zoom.us/j/82006750264?pwd=rDUyZwDqzt0rJqaQLPEDT0aK8PBaSJ.1 посилання на відеотрансляцію офіційного захисту

Рецензія керівника відділу «Захворювань суглобів у дорослих» ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України Герасименка С.І. на дисертаційну роботу аспіранта очної форми навчання ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» Поплавської Кароліни Сергіївни «Кальційфосфатні цементи для пластики порожнинних дефектів кісткової тканини (експериментальне дослідження)», яку подано на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 Медицина ( спеціалізація 14.01.21 травматологія та ортопедія) (завантажити архів для перегляду)

Висновокпро наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Поплавська Кароліна Сергіївна на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» «Кальційфосфатні цементи для пластики порожнинних дефектів кісткової тканини»

Рецензія на дисертаційну роботу аспіранта очної форми навчання ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» ПОПЛАВСЬКОЇ Кароліни Сергіївни «Кальційфосфатні цементи для пластики порожнинних дефектів кісткової тканини (експериментальне дослідження)», яку подано на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 Медицина (спеціалізація 14.01.21 травматологія та ортопедія). Рецензент, завідувач лабораторії біохімії сполучної тканини і клінічних аналізів ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», доктор біологічних наук, професор Магомедов О. М.

Відгук на дисертаційну роботу аспіранта очної форми навчання ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» ПОПЛАВСЬКОЇ Кароліни Сергіївни «Кальційфосфатні цементи для пластики порожнинних дефектів кісткової тканини (експериментальне дослідження)», яку подано на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 Медицина (спеціалізація 14.01.21 травматологія та ортопедія), завідувача кафедри травматології та ортопедії Запорізького державного медико-фармакологічного університету, доктора мед. наук, професора Головахи М.Л.

Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу аспіранта очної форми навчання ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» ПОПЛАВСЬКОЇ Кароліни Сергіївни «Кальційфосфатні цементи для пластики порожнинних дефектів кісткової тканини (експериментальне дослідження)», яку подано на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 Медицина (спеціалізація 14.01.21 травматологія та ортопедія), завідувача кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця, Заслуженого діяча науки і техніки України, Лауреата національної премії України ім. Бориса Патона, д.м.н. проф. Олександра Бур’янова

Офіційних захист відбудеться 29.02.2024 об 11:00 в актовій залі ДУ "ІТО НАМНУ" за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27

Рішення спеціалізованої вченої ради ID 4147 від 29.02.2024 про присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 22 "Охорона здоров'я" зі спеціальності 222 "Медицина" Поплавській Кароліні Сергіївні

 наказ про видачу диплома доктора філософії

Відеозапис офіційного захисту Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Кальційфосфатні цементи для пластики порожнинних дефектів кісткової тканини (експериментальне дослідження)"