Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Відновлення опозиції першого пальця кисті при наслідках травм верхньої кінцівки»


PHOTO

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Відновлення опозиції першого пальця кисті при наслідках травм верхньої кінцівки».

Дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Відновлення опозиції першого пальця кисті при наслідках травм верхньої кінцівки».

Відгук офіційного опонента лікаря ортопеда-травматолога Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ» МО України д. мед. наук, професора Борзих О.В. на дисертаційну роботу Оберемка Миколи Петровича «Відновлення опозиції першого пальця кисті при наслідках травм верхньої кінцівки», на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Відгук офіційного опонента д. м. н., професора, проректора з науково-педагогічної роботи ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Науменко Леоніда Юрійовича на дисертаційну роботу Оберемка Миколи Петровича «Відновлення опозиції першого пальця кисті при наслідках травм верхньої кінцівки», на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.