Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Комплексне ортопедичне лікування хворих на вітамін-D-залежний та вітамін-D-резистентний рахіт»


PHOTO

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Комплексне ортопедичне лікування хворих на вітамін-D-залежний та вітамін-D-резистентний рахіт»

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Комплексне ортопедичне лікування хворих на вітамін-D-залежний та вітамін-D-резистентний рахіт»

Відгук офіційного опонента завідувача кафедри дитячої хірургії Національного державного медичного університету ім. О. О. Богомольця, заслуженого лікаря України, доктора медичних наук, професора А. Ф. Левицького на дисертаційну роботу Марциняка Степана Михайловича на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Комплексне ортопедичне лікування хворих на вітамін-D-залежний та вітамін-D-резистентний рахіт»

Відгук офіційного опонента провідного наукового співробітника відділу клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату ДУ «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» доктора медичних наук, професора Н. В. Григор’євої на дисертаційну роботу Марциняка Степана Михайловича на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Комплексне ортопедичне лікування хворих на вітамін-D-залежний та вітамін-D-резистентний рахіт»

Відгук офіційного опонента завідувача кафедри дитячої хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика , доктора медичних наук, професора О. А. Данилова на дисертаційну роботу Марциняка Степана Михайловича на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук «Комплексне ортопедичне лікування хворих на вітамін-D-залежний та вітамін-D-резистентний рахіт»