Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Пошкодження кінцівок внаслідок сучасних бойових дій: клініко-епідеміологічний аналіз»


PHOTO

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Пошкодження кінцівок внаслідок сучасних бойових дій: клініко-епідеміологічний аналіз».

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Пошкодження кінцівок внаслідок сучасних бойових дій: клініко-епідеміологічний аналіз».

Відгук офіційного опонента, доктора медичних наук, заступника начальника кафедри військової хірургії Української військової медичної академії, доцента Бурлуки В. В на дисертацію Лисуна Дмитра Миколайовича що подається на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Пошкодження кінцівок внаслідок сучасних бойових дій: клініко-епідеміологічний аналіз».

Відгук офіційного опонента, доктора медичних наук, професора, завідувача відділу пошкоджень опорно-рухового апарату та проблем остеосинтезу ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» Калашнікова А. В. на дисертацію Лисуна Дмитра Миколайовича що подається на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Пошкодження кінцівок внаслідок сучасних бойових дій: клініко-епідеміологічний аналіз».