Дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук "Хірургічна тактика лікування відкритих переломів кісток гомілки із значним пошкодженням м’яких тканин"


PHOTO

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук "Хірургічна тактика лікування відкритих переломів кісток гомілки із значним пошкодженням м’яких тканин"

Дисертаційна робота Ладики В. О. «Хірургічна тактика лікування відкритих переломів кісток гомілки зі значним пошкодженням м’яких тканин»

Відгук офіційного опонента, заступника начальника кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії, доктора медичних наук, професора Бурлуки В.В. на дисертаційну роботу Ладики В. О. «Хірургічна тактика лікування відкритих переломів кісток гомілки зі значним пошкодженням м’яких тканин», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.21 – травматологія та ортопедія

Відгук офіційного опонента, завідувача відділу кістково-гнійної хірургії ДУ «ІТО НАМНУ», доктора медичних наук, професора Грицая М.П. на дисертаційну роботу Ладики В. О. «Хірургічна тактика лікування відкритих переломів кісток гомілки зі значним пошкодженням м’яких тканин», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.21 – травматологія та ортопедія