Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Діагностика і лікування ушкоджень великого грудного м’яза та їх наслідків"


PHOTO

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії аспіранта очної форми навчання Кулика Ю.А. на тему: "Діагностика і лікування ушкоджень великого грудного м’яза та їх наслідків"(формат PDF завантажити для перегляду)

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії аспіранта очної форми навчання Кулика Ю. А. на тему: "Діагностика і лікування ушкоджень великого грудного м’яза та їх наслідків" (Архів у форматі ZIP з електронним підписом)

Наказ №144/од від 25 грудня 2023 р. про склад разової спеціалізованої ради

Витяг з протоколу №16 Вченої ради ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» від 21 листопада 2023 року «Про затвердження персонального складу разової спеціалізованої ради для проведення захисту дисертації аспіранта очної форми навчання Кулика Ю.А. на тему: "Діагностика і лікування ушкоджень великого грудного м’яза та їх наслідків"

https://us05web.zoom.us/j/82502478815?pwd=ME7CWOqta9DIRHKeXkJhownz3oGhvb.1 посилання на відеотрансляцію офіційного захисту

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Кулик Юрій Анатолійович на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» «Діагностика і лікування ушкоджень великого грудного м’яза та їх наслідків».

Рецензія офіційного рецензента на дисертаційну роботу Кулика Юрія Анатолійовича на тему: «Діагностика і лікування ушкоджень великого грудного м’яза та їх наслідків» головного наукового співробітника відділу спортивної та балетної травми ДУ «ІТО НАМН України» доктора медичних наук Р. І. Блонського

Відгук офіційного опонента на дисертаційну роботу Кулика Юрія Анатолійовича на тему: «Діагностика і лікування ушкоджень великого грудного м’яза та їх наслідків», завідувача кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, доктора медичних наук, професора Олександра Бур’янова

Рецензія головного наукового співробітника відділу реабілітації ДУ «ІТО НАМНУ», д.м.н., професора РОЙ Ірини Володимирівни на дисертаційну роботу КУЛИКА Юрія Анатолійовича «Діагностика і лікування ушкоджень великого грудного м’яза та їх наслідків», представлену до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (спеціалізація 14.01.21 травматологія та ортопедія)

Відгук офіційного опонента доктора медичних наук, професора, завідувача ортопедо-травматологічним відділенням Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю (ннлк) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова Безсмертного Юрія Олексійовича на дисертаційну роботу аспіранта очної форми навчання ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМИ України» КУЛИКА Юрія Анатолійовича на тему: «Діагностика і лікування ушкоджень великого грудного м'яза та їх наслідків», представлену до захисту у спеціалізовану вчену раду при ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМИ України» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 22 "Охорона здоров'я" за спеціальністю 222 "Медицина" (спеціалізація 14.01.21 травматологія та ортопедія)

Офіційних захист відбудеться 27.02 о 14:00 в актовій залі ДУ "ІТО НАМНУ" за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27

Рішення спеціалізованої вченої ради ID 4592 від 27.02.2024 про присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 22 "Охорона здоров'я" зі спеціальності 222 "Медицина" Кулику Юрію Анатолійовичу

Наказ про видачу диплома доктора філософії

Відеозапис офіційного захисту Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Діагностика і лікування ушкоджень великого грудного м’яза та їх наслідків"