Дисертація аспіранта заочної форми навчання Кучера Івана Володимировича на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Анатомо-біомеханічне обгрунтування диференційованого остеосинтезу заднього краю великогомілкової кістки у пацієнтів із переломами в ділянці надп’ятково-гомілкового суглоба"


PHOTO

Дисертація аспіранта заочної форми навчання на здобуття наукового ступеня доктора філософії Кучера Івана Володимировича на тему: "Анатомо-біомеханічне обгрунтування диференційованого остеосинтезу заднього краю великогомілкової кістки у пацієнтів із переломами в ділянці надп’ятково-гомілкового суглоба" (формат PDF завантажити для перегляду)

Дисертація аспіранта заочної форми навчання на здобуття наукового ступеня доктора філософії Кучера Івана Володимировича на тему: "Анатомо-біомеханічне обгрунтування диференційованого остеосинтезу заднього краю великогомілкової кістки у пацієнтів із переломами в ділянці надп’ятково-гомілкового суглоба" (Архів у форматі ZIP з електронним підписом)

Наказ №142/од від 25 грудня 2023 р. про склад разової спеціалізованої ради

Витяг з протоколу №20 Вченої ради ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» від 20 грудня 2023 року «Про затвердження складу разової спеціалізованої ради для проведення захисту дисертації аспіранта заочної форми навчання Кучера Івана Володимировича на тему: "Анатомо-біомеханічне обгрунтування диференційованого остеосинтезу заднього краю великогомілкової кістки у пацієнтів із переломами в ділянці надп’ятково-гомілкового суглоба"

https://us05web.zoom.us/j/86219216889?pwd=VkFwSyoMxlHDb2lDHbjMh9My1CoHks.1 посилання на відеотрансляцію офіційного захисту

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації аспіранта заочної форми навчання Кучера Івана Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина «Анатомо-біомеханічне обґрунтування диференційованого остеосинтезу заднього краю великогомілкової кістки у пацієнтів із переломами в ділянці надп’ятково-гомілкового суглобу»

Відгук офіційного опонента доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри ортопедії і травматології Національного університету охорони здоров‘я України імені П. Л. Шупика Анкіна Миколи Львовича на дисертаційну роботу Кучера Івана Володимировича «Анатомо-біомеханічне обґрунтування диференційованого остеосинтезу заднього краю великогомілкової кістки у пацієнтів із переломами в ділянці надп'ятково-гомілкового суглоба», яку подано на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 14.01.21 – ортопедія-травматологія (222 — медицина)

Відгук офіційного опонента доктора медичних наук, професора кафедри ортопедії і травматології Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика Радомського Олександра Анатолійовича на дисертаційну роботу Кучера Івана Володимировича «Анатомо-біомеханічне обґрунтування диференційованого остеосинтезу заднього краю великогомілкової кістки у пацієнтів із переломами в ділянці надп'ятково-гомілкового суглоба», представлену до захисту у спеціалізовану вчену раду при ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

Рецензія завідувача відділу кістково-гнійної хірургії ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», доктора медичних наук, професора Грицая М.П. на дисертацію заочного аспіранта Кучера Івана Володимировича «Анатомо-біомеханічне обґрунтування диференційованого остеосинтезу заднього краю великогомілкової кістки у пацієнтів із переломами в ділянці надп’ятково-гомілкового суглоба», яку подано до офіційного захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань  22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222  «Медицина», спеціалізація «Травматологія та ортопедія» -14.01.21.

Відгук офіційного опонента, завідувача кафедри травматології, ортопедії і невідкладної військової хірургії Івано-Франківського національного медичного університету, доктора медичних наук, професора Сулими Вадима Станіславовича на дисертацію Кучера Івана Володимировича «Анатомо-біомеханічне обґрунтування диференційованого остеосинтезу заднього краю великогомілкової кістки у пацієнтів із переломами в ділянці надп’ятково-гомілкового суглобу», яку подано на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 14.01.21 – ортопедія-травматологія (222 — медицина)

Офіційних захист відбудеться 29.02.2024 о14:00 в актовій залі ДУ "ІТО НАМНУ" за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27

Рішення спеціалізованої вченої ради ID 4312 від 29.02.2024 про присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 22 "Охорона здоров'я" зі спеціальності 222 "Медицина" Кучеру Івану Володимировичу

наказ про видачу диплому  

Відеозапис офіційного захисту Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Анатомо-біомеханічне обгрунтування диференційованого остеосинтезу заднього краю великогомілкової кістки у пацієнтів із переломами в ділянці надп’ятково-гомілкового суглоба"