Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Оптимізація лікування посттравматичних дефектів хряща медіального виростка стегнової кістки колінного суглоба»


PHOTO

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Оптимізація лікування посттравматичних дефектів хряща медіального виростка стегнової кістки колінного суглоба»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Оптимізація лікування посттравматичних дефектів  хряща медіального виростка стегнової кістки  колінного суглоба»

Відгук офіційного опонента доктора медичних наук, завідувача відділенням спортивної та балетної травми ДУ ІТО НАМНУ, професора Коструба О.О., на дисертацію Ковальчука В. М., що подається на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Оптимізація лікування посттравматичних дефектів  хряща медіального виростка стегнової кістки  колінного суглоба»

Відгук офіційного опонента доктора медичних наук, старшого ординатора високоспеціалізованого центру ортопедії, ендопротезування та реконструктивної травми КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова Вінницької обласної ради» Луцишина В.Г., на дисертацію Ковальчука В. М., що подається на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Оптимізація лікування посттравматичних дефектів  хряща медіального виростка стегнової кістки  колінного суглоба»