Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 14.01.21 – ортопедія-травматологія (222 – Медицина) «Хірургічне лікування переломів проксимального відділу великогомілкової кістки»


PHOTO

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Дисертація Чіпа Євгенія Едуардовича, яку подано на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 14.01.21 – ортопедія-травматологія (222 – Медицина) «Хірургічне лікування переломів проксимального відділу великогомілкової кістки»

Анотація

Висновок наукового керівника на дисертаційну роботу

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук офіційного опонента, завідувача кафедри дитячої хірургії НМУ ім. О.О. Богомольця, доктора медичних наук, професора Левицького Анатолія Феодосійовича на дисертаційну роботу Чіпа Євгенія Едуардовича «Хірургічне лікування переломів проксимального відділу великогомілкової кістки»

Відгук офіційного опонента, завідувача кафедри травматології та ортопедії Івано-Франківського національного медичного університету, доктора медичних наук, професора Сулими Вадима Станіславовича на дисертацію Чіпа Євгенія Едуардовича «Хірургічне лікування переломів проксимального відділу великогомілкової кістки»

Аудіо офіційного захисту

Відео офіційного захисту