Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Діагностика та лікування пошкоджень хондролабрального комплексу кульшового суглоба у дорослих"


PHOTO

Витяг з протоколу №14 Вченої ради ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» від 31 жовтня 2023 року «Про формування і затвердження складу разової спеціалізованої ради для проведення захисту дисертації аспіранта очної форми навчання Бурсука Юліана Євгеновича на тему:  «Діагностика та лікування пошкоджень хондролабрального комплексу кульшового суглоба у дорослих»

Наказ про склад разової спеціалізованої ради №137/од від 20 грудня 2023 р.

Дисертація аспіранта очної форми навчання Бурсука Юліана Євгеновича на тему: «Діагностика та лікування пошкоджень хондролабрального комплексу кульшового суглоба у дорослих» Подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Дисертація аспіранта очної форми навчання Бурсука Юліана Євгеновича на тему:  «Діагностика та лікування пошкоджень хондролабрального комплексу кульшового суглоба у дорослих». (Архів у форматі ZIP з електронним підписом)

https://us05web.zoom.us/j/89181439622?pwd=GPysuOoQk5aLarqnRil1axKAPQzQxg.1  посилання на відеотрансляцію офіційного захисту

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Бурсука Юліана Євгеновича на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» «Діагностика та лікування пошкоджень хондролабрального комплексу кульшового суглоба у дорослих»

Відгук офіційного опонента Анкіна Миколи Львовича на дисертаційну роботу Бурсука Юліана Євгеновича на тему: «Діагностика та лікування пошкоджень хондролабрального комплексу кульшового суглоба у дорослих», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 14.01.21 - травматологія та ортопедія.

Відгук рецензента Блонського Романа Івановича на дисертаційну роботу Бурсука Юліана Євгеновича на тему: «Діагностика та лікування пошкоджень хондролабрального комплексу кульшового суглоба у дорослих».

Відгук офіційного опонента керівника відділу патології суглобів ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка НАМН України», Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Філіпенко Володимира Акимовича на дисертаційну роботу Бурсука Юліана Євгеновича на тему: «Діагностика та лікування пошкоджень хондролабрального комплексу кульшового суглоба у дорослих» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 "Охорона здоров'я" зі спеціальності 222 "Медицина"

Відгук рецензента Калашнікова Андрія Валерійовича на дисертаційну роботу Бурсука Юліана Євгеновича на тему: «Діагностика та лікування пошкоджень хондролабрального комплексу кульшового суглоба у дорослих».

Офіційних захист відбудеться 22.02.2024 об 11:00 в актовій залі ДУ "ІТО НАМНУ" за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27

Рішення спеціалізованої вченої ради ID 3754 від 22.02.2024 про присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 22 "Охорона здоров'я" зі спеціальності 222 "Медицина" Бурсукe Юліанe Євгеновичe

Відеозапис офіційного захисту Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Діагностика та лікування пошкоджень хондролабрального комплексу кульшового суглоба у дорослих"