Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Діагностика та лікування пошкоджень хондролабрального комплексу кульшового суглоба у дорослих"


PHOTO

Витяг з протоколу №14 Вченої ради ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» від 31 жовтня 2023 року «Про формування і затвердження складу разової спеціалізованої ради для проведення захисту дисертації аспіранта очної форми навчання Бурсука Юліана Євгеновича на тему:  «Діагностика та лікування пошкоджень хондролабрального комплексу кульшового суглоба у дорослих»

Наказ про склад разової спеціалізованої ради №137/од від 20 грудня 2023 р.

Дисертація аспіранта очної форми навчання Бурсука Юліана Євгеновича на тему: «Діагностика та лікування пошкоджень хондролабрального комплексу кульшового суглоба у дорослих» Подається на здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Дисертація аспіранта очної форми навчання Бурсука Юліана Євгеновича на тему:  «Діагностика та лікування пошкоджень хондролабрального комплексу кульшового суглоба у дорослих». (Архів у форматі ZIP з електронним підписом)

https://us05web.zoom.us/j/89181439622?pwd=GPysuOoQk5aLarqnRil1axKAPQzQxg.1  посилання на відеотрансляцію офіційного захисту

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Бурсука Юліана Євгеновича на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» «Діагностика та лікування пошкоджень хондролабрального комплексу кульшового суглоба у дорослих»

Відгук офіційного опонента Анкіна Миколи Львовича на дисертаційну роботу Бурсука Юліана Євгеновича на тему: «Діагностика та лікування пошкоджень хондролабрального комплексу кульшового суглоба у дорослих», поданої на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 14.01.21 - травматологія та ортопедія.

Відгук рецензента Блонського Романа Івановича на дисертаційну роботу Бурсука Юліана Євгеновича на тему: «Діагностика та лікування пошкоджень хондролабрального комплексу кульшового суглоба у дорослих».

Відгук офіційного опонента керівника відділу патології суглобів ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І.Ситенка НАМН України», Заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Філіпенко Володимира Акимовича на дисертаційну роботу Бурсука Юліана Євгеновича на тему: «Діагностика та лікування пошкоджень хондролабрального комплексу кульшового суглоба у дорослих» на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 "Охорона здоров'я" зі спеціальності 222 "Медицина"

Відгук рецензента Калашнікова Андрія Валерійовича на дисертаційну роботу Бурсука Юліана Євгеновича на тему: «Діагностика та лікування пошкоджень хондролабрального комплексу кульшового суглоба у дорослих».

Офіційних захист відбудеться 22.02.2024 об 11:00 в актовій залі ДУ "ІТО НАМНУ" за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 27

Рішення спеціалізованої вченої ради ID 3754 від 22.02.2024 про присудження ступеня доктора філософії в галузі знань 22 "Охорона здоров'я" зі спеціальності 222 "Медицина" Бурсукe Юліанe Євгеновичe

Наказ про видачу диплома доктора філософії

Відеозапис офіційного захисту Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Діагностика та лікування пошкоджень хондролабрального комплексу кульшового суглоба у дорослих"