Дисертаційна робота - Хірургічне лікування поранених з поліструктурними вогнепальними травмами верхньої кінцівки та їх наслідками (клініко-експериментальне дослідження). Подається на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.


PHOTO

Відгук офіційного опонента, член-кореспондента НАМНУ, доктора медичних наук, професора Хоменко Ігоря Петровича на дисертацію Борзих Наталі Олександрівни «Хірургічне лікування поранених з поліструктурними вогнепальними травмами верхньої кінцівки та їх наслідками» (клініко-експериментальне дослідження), що представлена на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

Відгук офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Івченко Дмитра Валерійовича на дисертацію Борзих Наталі Олександрівни «Хірургічне лікування поранених з поліструктурними вогнепальними травмами верхньої кінцівки та їх наслідками» (клініко-експериментальне дослідження), що представлена на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

Відгук офіційного опонента, доктора медичних наук, професора Радомського Олександра Анатолійовича на дисертацію Борзих Наталі Олександрівни «Хірургічне лікування поранених з поліструктурними вогнепальними травмами верхньої кінцівки та їх наслідками» (клініко-експериментальне дослідження), що представлена на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

Дисертація: Хірургічне лікування поранених з поліструктурними вогнепальними травмами верхньої кінцівки та їх наслідками (клініко-експериментальне дослідження). Подається на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук
"Хірургічне лікування поранених з поліструктурними вогнепальними травмами верхньої кінцівки та їх наслідками (клініко-експериментальне дослідження)"