Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Тотальне ендопротезування колінного суглоба за наявності фронтальних деформацій у хворих на ревматоїдний артрит»


PHOTO

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Тотальне ендопротезування колінного суглоба за наявності фронтальних деформацій у хворих на ревматоїдний артрит»

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук «Тотальне ендопротезування колінного суглоба за наявності фронтальних деформацій у хворих на ревматоїдний артрит»

Відгук офіційного опонента зав. науково-організаційним відділом ДУ «Інститут патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН України» доктор медичних наук, професор Танькут В. О. на дисертаційну роботу Автомєєнка Євгенія Миколайовича „Тотальне ендопротезування колінного суглоба за наявності фронтальних деформацій у хворих на ревматоїдний артрит”, представлену на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Відгук офіційного опонента доктора медичних наук, керівника ортопедо-травматологічного центру Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова МОЗ України Майко В. М. на дисертаційну роботу Автомєєнка Євгенія Миколайовича „Тотальне ендопротезування колінного суглоба за наявності фронтальних деформацій у хворих на ревматоїдний артрит”, представлену на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.