Рада молодих вчених ДУ Інститут травматології та ортопедії НАМН України


Рада молодих вчених ДУ Інститут травматології та ортопедії НАМН України

Національна академія медичних наук України повідомляє, що Секретаріат Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки з січня до першого березня 2022 року проводить прийом робіт на здобуття премії Президента України для молодих вчених 2022 року.

Інформація з цього питання знаходиться на сайті Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки: kdpu-nt.gov.ua.

Премія Президента України для молодих вчених (Премія) присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних та гуманітарних наук, які сприяють дальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі.

Премія присуджується за наукові роботи, опубліковані у закінченій формі не менше ніж за рік до їх висунення.

Вік осіб, які висуваються на здобуття премії, не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 40 років, для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час висування роботи для участі у конкурсі зі здобуття Премії.

Порядок висунення та оформлення документів роботи, яка подається на здобуття Премії, викладено у відповідній Інструкції на сайті: kdpu-nt.gov.ua

Для електронної реєстрації роботи необхідно надіслати інформацію за електронною адресою: olena.zhdanenko@kdpu-nt. gov.

Консультації щодо оформлення та прийома робіт здійснюються Секретаріатом Комітету за адресою: м. Київ, вул. Казимира Малевича, 11, корпус 4, 14 поверх, кімната 1410, телефон (044)200-90-04.

 

СПИСОК молодих вчених, яким призначено стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Додаток 2 до Постанови президії  Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 13 березня 2020 року №3 http://kdpu-nt.gov.ua/uk/content/spisok-molodih-vchenih-yakim-priznacheno-stipendiyi-kabinetu-ministriv-ukrayini-dlya-0

СПИСОК молодих вчених, яким призначено стипендії та подовжено виплату стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених 2018. Додаток 2 до Постанови президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки від 05 листопада 2018 року №7 http://www.kdpu-nt.gov.ua/content/spisok-molodih-vchenih-yakim-priznacheno-stipendiyi-ta-podovzheno-viplatu-stipendiy-kabine-0

 

Положення про Раду молодих вчених Державної установи «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»

Рада молодих вчених

Склад ради на 2021 рік

м.н.с. Козік Євгеній Володимирович

м.н.с. Подік Володимир Анатолійович

Голова ради молодих вчених – м.н.с., к.м.н. Полулях Дмитро Михайлович

Замісник голови ради молодих вчених – Кулик Юрій Анатолійович

Секретар ради молодих вчених – м.н.с., к.м.н. Костогриз Юрій Олегович

ОГОЛОШЕННЯ

09.02.2021 р. о 12:00 у конференц-залі ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» відбулося засідання Ради молодих вчених, на якій було представлено наступні доповіді:

1). Автомєєнка Є. М. на тему:

 «Особливості реноваційної активності кісток, що утворюють колінний суглоб, хворих на РА за наявності фронтальних деформацій»

04.11.2021 р. о 15:00 у конференц-залі ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» відбулося засідання Ради молодих вчених, на якій було представлено наступні доповіді:

1). Лисак А.С. на тему:

«Використання регенеративних технологій в лікуванні пацієнтів з травматичними ураженнями плечоввого сплетення»

04.02.2020 р. о 12:00 у конференц-залі ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» відбулося планове засідання Ради молодих вчених, на якій було заслухано доповідь

1). Автомєєнка Є.М. на тему:

«Особливості тотального ендопротезування колінних суглобів при фронтальних деформаціях , у хворих на ревматоїдний артрит»

Також на порядку денному було розглянуто ряд поточних питань.

 

15.01.2019 р. о 15:00 у конференц-залі ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» відбулося планове засідання Ради молодих вчених, на якій було заслухано наступні доповіді:

1). Аспірант Яцуляк Михайло Богданович

«Клініко-рентгенологічні критерії діагностики патології кульшового суглоба у пацієнтів з дитячим церебральним паралічем»

16.04.2019 р. о 12:00 у конференц-залі ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» відбулося планове засідання Ради молодих вчених, на якій було заслухано наступні доповіді:

1). Лисак А.С.

«Вплив стромальних стовбурових клітин на денерваційно-ренерваційні процеси в скелетних м’язах»

Також на порядку денному було розглянуто ряд поточних питань.

06.02.2018 р. о 10:00 у конференц-залі ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» відбулося планове засідання Ради молодих вчених, на якій було заслухано наступні доповіді:

1). к.м.н. Полуляха Д.М. на тему:

«Ендопротезування кульшових суглобів у пацієнтів із диспластичним коксартрозом»

20.11.2018 р. о 10:00 у конференц-залі ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» відбулося планове засідання Ради молодих вчених, на якій було заслухано наступні доповіді:

2). Костогриза Ю.О. на тему:

«Ортопедичне лікування локальної форми пігментного віллонодулярного синовіту колінного суглоба»

Також на порядку денному було розглянуто ряд поточних питань.

 

23.03.2018 р. з 8:00 до 18:00 у конференц-залі ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» відбулася «Міжнародна науково-практична конференція присвячена 25 –річчю Національної академії медичних наук України» де були представленні наступні доповіді:

I.Наукові доповіді (Стендові доповіді):

1).Полтавська К.С. на тему:

«Визначення способу фіксації при корекції позасуглобових післятравматичних деформацій гомілки»

2). Горбань Д.А. на тему:

«Визначення ролі хірургічних доступів ендопротезування кульшоового суглоба»

3).Автомєєнко Є.М. на тему:

«Тотальне ендопротезування колінного суглоба за наявності фронтальних деформацій у хворих на ревматоїдний артрит»

II. Наукові доповіді (Усні доповіді):

1).Дзерович Н.І. на тему:

«Саркопенія та остеопороз»

2). Бондаренко С.Є. на тему:

«Роль мультимодальної аналгезії у технології ендопротезування кульшового суглоба»

3).Чорнобай С.П. на тему:

«Наш досвід застосування регенеративних технологій в лікуванні пацієнтів з синдромом нестабільного коліна в амбулаторних умовах»

4).к.м.н. Полулях Д.М. на тему:

«Ендопротезування кульшового суглоба при високому вивиху стегна»

5).Мезенцев В.А. на тему:

«Профілактика розвитку та лікування контрактур після первинного ендопротезування колінного суглоба»

6).Костогриз Ю.О. на тему:

«Діагностика та лікування пігментного віллонодулярного синовіту колінного суглоба на ранніх стадіях захворювання»

7).Скорик І.О. на тему:

«Аналіз ускладнень модульного ендопротезування проксимального відділу великогомілкової кістки»

8).Гусак В.С. на тему:

«Застосування біоматеріалу із алогенної кісткової тканини»

9).Лікаря Пашенко А.В. на тему:

«Хирургическое лечение несовершенного остеогенеза»

10).Рахмана П.М. на тему:

«Порівняльна характеристика напружено-деформованого стану моделі стопи до та після коррекції плоско-вальгусної деформації з використанням різних методик лікування»

11).Пшеничний Т.Є. на тему:

«Біотехнологічні продукти з аутологічного фібрину для застосування в травматології та ортопедії»

12).Бондарєв Г.Г. на тему:

«Наш досвід застосування PRP-терапії в комбінації із низькомолекулярною гіалуроновою кислотою у лікуванні неускладнених розривів менісків»

13).Пашенко А.В. на тему:

«Комплексный подход к реабилитации пациентов с несовершенным остеогенезом»

14).Евдокимов В.А. на тему:

«Эфективные методы лечения синдрома запястного канала»

15).Зафт В.Б. на тему:

«Стування сумісності імплантів при ендопротезуванні великих суглобів за допомогою атомно-силової мікроскопії»

17.02.2017 р. з 09:00 до 14:30 у конференц-залі ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» у рамках «Конференції молодих вчених 2017» було заслухано наступні доповіді:

1). Дем’ян Ю.Ю. на тему:

«Гнучка плоско-вальгусна деформація стоп у дітей з гіпермобільністю суглобів. Термінологія, клініко-рентгенологічні особливості »

2). к.м.н. Костогриза Ю.О. на тему:

«Діагностично-лікувальна схема ведення хворих на пігментний віллонодулярний синовіт колінного суглоба»

3). Молнар І.О. на тему:

«Захворюваність, прогностичні фактори, а також злоякісний потенціал акроформи хвороби Ольє та синдромом Маффуччи»

4). Шкурко Ю.М. на тему:  

«Методи малоінвазивного хірургічного лікування ортопедичних проявів судинних мальформацій»

5). Горбань Д.А. на тему:

«Вплив традиційних хірургічних доступів на результати ендопртезування кульшового суглоба»

6). Штонда Д.В. на тему:

«Комп’ютерне моделювання системи «фіксатор-кістка» у хірургічному лікуванні перипротезних переломів стегнової кістки після ендопротезування кульшового суглоба»

7). Вакулич М.В. на тему:

«Сучасні хірургічні методии та їх комбінації у лікуванні постраждалих з вогнепальною скелетною травмою»

8). Лисак А.С. на тему:

«Відновлення функцій кисті при застарілих ушкодженнях плечового сплетення»

9). Давидов А.А. на тему:

«Методи діагностики та лікування переломів дистального епіметафізіу променевої кістки»

10). Мельник Д.М. на тему:

«Досвід лікування переломів губчастих кісток кисті та стопи в амбулаторних умовах»

11). Фастовець Ж.М. на тему:

«Пошкодження передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба у дітей та підлітків»

12). Чорнобай С.П. на тему:

«Діагностика та лікування пацієнтів з синдромом «гусячої лапки» в амбулаторних умовах»

13). Се-Фей. на тему:

«Иммуные клетки крови под влиянием экстракорпоральной ударно-волновой терапии при травме кости»

14). Бондарєв Г.Г. на тему:

«Впровадження Ортокін Терапії в Україні»

15). Маслова Т.С. на тему:

«Методика пролотерапії в ортопедії та травматології»

16). Гринівецький О.В. на тему:

«Рівень вітаміну Dу хворих зі зниженою мінеральною щільністю кісткової тканини»

17). Вакулич М.В. на тему:

«Методологічні основи та сучасні принципи та сучасні принципи медичної реабілітації постраждалих з вогнепальною скелетною травмою»

18). Лянськорунський В.М. на тему:

«Вплив термінів остеосинтезу довгих кісток нижніх кінцівок на структуру легеневих ускладнень у пацієнтів з політравмою»

19). Григоровська А.В. на тему:

«Використання сучасних патогістологічних методів (імуногістохімічне дослідження) в диференційній діагностиці теносиновіальної гігантоклітинної пухлини»

20). Дуда Б.С. на тему:

«Ендопротезування колінного суглоба у хворих на пухлини кісток»

21). Мазевич В.Б. на тему:

«Діагностика деформівного артрозу акроміально-ключичного з’єднання та його лікування із застосуванням збагаченої тромбоцитами плазми»

22). к.м.н. Полулях Д.М. на тему:

«Анатомо-функціональні особливості кульшового суглоба у дорослих при тяжких типах дисплазій»

23). Черняк П.С. на тему:

«Атрофічний коксартроз: етіологія, патогенез, лікування»

24). Автомєєнко Є.М. на тему:

«Тотальне ендопротезування колінного суглоба при вальгусних деформаціях у хворих на ревматоїдний артрит»

25). Сабадош В.І. на тему:

«Питання інфекційних ускладнень після локального введення гормональних препаратів»

26). Гайович І.В. на тему:

«Аутопластика дефектів нервів з застосуванням жирової тканини та аспірату кісткового мозку»

 

Список робіт учасників Ради молодих вчених

М.н.с. Козік Є.В. (завантажити список робіт у форматі PDF)

М.н.с., к.м.н. Костогриз Ю.О. (завантажити список робіт у форматі PDF)

М.н.с. Подік В.А. (завантажити список робіт у форматі PDF)

М.н.с., к.м.н. Полулях Д.М. (завантажити список робіт у форматі PDF)

Аспірант Аббасов С.М. (завантажити список робіт у форматі PDF)

Аспірант Безрученко С.О. (завантажити список робіт у форматі PDF)

Аспірант Занько І.С. (завантажити список робіт у форматі PDF)

Аспірант Кулик Ю.А. (завантажити список робіт у форматі PDF)

Аспірант Суворов В.Л. (завантажити список робіт у форматі PDF)

Аспірант Яцуляк М.Б. (завантажити список робіт у форматі PDF)

Заочний аспірант Бурсук Ю.Є. (завантажити список робіт у форматі PDF)

Заочний аспірант Кучер І.В. (завантажити список робіт у форматі PDF)

Заочний аспірант Підлесецький А.Т. (завантажити список робіт у форматі PDF)

Заочний аспірант Чіп Є.Е. (завантажити список робіт у форматі PDF)