Планова госпіталізація передбачає подання пацієнтом наступних документів: паспорт громадянина України, або документ, що посвідчує особу та громадянство; направлення на госпіталізацію (консультацію); форми первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого». За наявності пацієнт також подає до Інституту медичну документацію, яка підтверджує результати медичних досліджень.


Планова госпіталізаціяу передбачає подання пацієнтом наступних документів:

  • паспорт громадянина України, або документ, що посвідчує особу та громадянство;
  • направлення на госпіталізацію (консультацію);
  • форма первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого».

За наявності, пацієнт також подає до Інституту медичну документацію, яка підтверджує результати медичних досліджень.

Пацієнти, які мають захворювання, які визначені в переліку та потребують надання спеціалізованої допомоги за кошти держбюджету в рамках нового механізму фінансування згідно Постанови Кабінету Міністрів від від 4 лютого 2023 р. № 104 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання спеціалізованої медичної допомоги населенню в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук" направляються до ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМНУ» лише за умови оформлення відповідного направлення. Для уникнення непорозумінь при госпіталізації, просимо пацієнтів контактувати з адміністрацією інституту або завідуючими структурних підрозділів.

Планова госпіталізація  передбачає подання пацієнтом наступних документів:

  • паспорт громадянина України, або документ, що посвідчує особу та громадянство;
  • направлення на госпіталізацію (консультацію);
  • форма первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого».

За наявності, пацієнт також подає до Інституту медичну документацію, яка підтверджує результати медичних досліджень.

Платні медичні послуги ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України

НОРМАТИВНА БАЗА

- Постанова Кабінету Міністрів від від 4 лютого 2023 р. № 104 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання спеціалізованої медичної допомоги населенню в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук"

- Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах».

- Наказ ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» 101-од від 19.09.2022 року про затвердження переліку платних послуг та тарифів.

2. Перелік платних послуг ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» - Прайс в додатку

3. Перелік послуг високоспеціалізованої медичної допомоги ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» та обсяг їх фінансування з державного бюджету.