Для отримання спеціалізованої допомоги за кошти держбюджету (що передбачені видатками держбюджету) в рамках нового механізму фінансування, пацієнту необхідно отримати в закладах Міністерства охорони здоров’я України (районні, міські лікарні, наукові установи МОЗ НАМНУ, відомчі лікарні тощо) направлення на госпіталізацію в ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМНУ».


За наявності відповідного направлення, пацієнт звертається в поліклініку ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМНУ».

Планова госпіталізація в умовах пілотного проекту передбачає подання пацієнтом наступних документів:

  • паспорт громадянина України, або документ, що посвідчує особу та громадянство;
  • направлення на госпіталізацію (консультацію);
  • форма первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого».

За наявності, пацієнт також подає до Інституту медичну документацію, яка підтверджує результати медичних досліджень.

За рахунок коштів державного бюджету ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» надаватиме лише спеціалізовану медичну допомогу хірургічного профілю в межах виділених асигнувань. Амбулаторні, консультативні, діагностичні та лабораторні послуги надаватимуться на платній основі за тарифами розрахованими та затвердженими відповідно до постанови від 4 лютого 2023 р. № 104 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання спеціалізованої медичної допомоги населенню в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук"

НОРМАТИВНА БАЗА

Постанова Кабінету Міністрів від від 4 лютого 2023 р. № 104 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо надання спеціалізованої медичної допомоги населенню в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук"

Наказ НАМН України від 20.02.2023 № 14 «Про внесення змін до деяких наказів Національної академії медичних наук "України"

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах».

Наказ ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» 101-од від 19.09.2022 року про затвердження переліку платних послуг та тарифів.

Перелік платних послуг ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» - Прайс в додатку

Перелік послуг спеціалізованої медичної допомоги ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» та обсяг їх фінансування з державного бюджету.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1075 «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування»

Наказ МОЗ України № 936/35 від 14.04.2021 року «Про затвердження примірного договору про медичне обслуговування населення між Національною академією медичних наук України та державною установою, яка впроваджує та реалізує новий механізм фінансового забезпечення надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги в окремих науково-дослідних установах Національної академії медичних наук України».


Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 р. № 587 «Деякі питання ведення Реєстру медичних записів, записів про направлення та рецептів в електронній системі охорони здоров’я», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за № 235/34518

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28 лютого 2020 року № 586 «Про затвердження Порядку направлення пацієнтів до закладів охорони здоров’я та фізичних осіб – підприємців, які в установленому законом порядку одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та надають медичну допомогу відповідного виду», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 березня 2020 року за № 235/34518

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 28 вересня 2012 р. № 751 «Про створення та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 листопада 2012 р. за № 2001/22313


Наказ Національної академії медичних наук України від 25 червня 2021 року № 48 «Про визначення уповноваженої особи»

Інформація для пацієнтів


В 2021 році ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» увійшов до переліку установ, в яких реалізується новий механізм фінансового забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги.

Інформація для лікарів


Планова госпіталізація передбачає подання пацієнтом наступних документів: паспорт громадянина України, або документ, що посвідчує особу та громадянство; направлення на госпіталізацію (консультацію); форми первинної облікової документації № 027/о «Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого». За наявності пацієнт також подає до Інституту медичну документацію, яка підтверджує результати медичних досліджень.

Перелік послуг


Перелік послуг спеціалізованої медичної допомоги ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» та їх обсяг фінансування з державного бюджету

Електронна черга для отримання спеціалізованої медичної допомоги


Електронна черга для отримання спеціалізованої медичної допомоги за рахунок повного фінансування з державного бюджету