Відділ Травматології та ортопедії дорослих
Завідувач відділу, Академік Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор.
Телефон: +38 (044) 486-42-49


Гайко Георгій ВасильовичГайко Георгій Васильович 1936 р. народження, академік Національної академії медичних наук України, обраний 23 травня 2012 р. за спеціальністю «Ортопедія та травматологія», доктор медичних наук (1985 р.), професор (1992 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (1995 р.), Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1996 р.), ортопед-травматолог вищої категорії, керівник клініки ортопедії і травматології для дорослих інституту, пройшов стажування в клініках США, Німеччини, Болгарії, Угорщини, Польщі.

Г.В.Гайко відомий вчений в галузі ортопедії і травматології, організатор спеціалізованої служби в Україні. Своїми новаторськими дослідженнями запропонував низку оригінальних методик та технологій реконструктивно-відновних оперативних втручань у хворих з наслідками поліомієліту та гематогенного остеомієліту у дітей та підлітків. Визначені причини розвитку негативних наслідків гематогенного остеомієліту, пов’язаних з безпосереднім ураженням тканин гнійно-запальним процесом, порушенням росту і формування суглобових кінців кісток, розробка сучасних методів їх профілактики і лікування.

Своїми дослідженнями Георгій Васильович зробив вагомий внесок в розробку теоретичних і практичних проблем артропластичних оперативних втручань на великих суглобах, в тому числі ендопротезування. Учений отримав оригінальні експериментальні і клінічні дані стосовно функціональної перебудови кісток, перебігу репаративної регенерації при застосуванні аутогенних і алогенних кістково-хрящевих імплантатів,  стабільно-функціонального остеосинтезу при переломах та реконструктивно-відновних операціях.

Широко відомі його наукові праці з питань вродженого звиху стегна, природжених та набутих деформацій опорно-рухової системи, дегенеративно-дистрофічних уражень кісток і суглобів, організації ортопедо-травматологічної служби нашої держави.

За роботу «Розробка та впровадження в медичну практику реконструктивно-відновних операцій на великих суглобах при їх ушкодженнях і ортопедичних захворюваннях» Указом Президента присвоєне почесне звання  Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.

Гайко Г.В. є автором 372 наукових праць, в тому числі 8 монографій, 9 посібників, 10 довідників, 10 винаходів, 11 патентів на корисну модель, 30 методичних рекомендацій та інформаційних листів. Під його керівництвом підготовлені 8 докторів та 14 кандидатів медичних наук.

Значне місце в житті Георгія Васильовича займає громадська діяльність: протягом 17 років він був головним ортопедом-травматологом МОЗ України, 12 років – Президентом Української асоціації ортопедів-травматологів, членом правління Всесоюзного товариства ортопедів-травматологів, членом проблемної комісії «Остеологія» МОЗ СРСР. На даний час являється Почесним Президентом української асоціації ортопедів-травматологів, член Вченої ради МОЗ і НАМН України, член секції комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, голова спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій, голова проблемної комісії «Ортопедія та травматологія» МОЗ і НАМН України, член атестаційної комісії НАМНУ, редактор журналу «Ортопедія, травматологія і протезування», член редколегій 9 українських і 3 зарубіжних наукових журналів.

За досягнення в практичній, науковій і громадській діяльності Г.В.Гайка нагороджено орденом «За заслуги» III ступеня, знаком «Отличник здравоохранения», медалями «Ветеран праці», «В пам’ять 1500-річчя Києва», Почесними грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Міністерства охорони здоров’я України. Європейська академія природознавчих наук нагородила орденом «Николай Пирогов» за успішну наукову та практичну роботу в галузі медицини.

Основні наукові праці:

  • «Актуальні питання кістково-гнійної хірургії» (1995);
  • «Хірургічне лікування ушкоджень плечового сплетіння» (2001);
  • «Відновна хірургія деструктивних форм кістково-суглобового туберкульозу і остеомієліту та їх наслідків» (2002);
  • «Функциональная перестройка костей и ее клиническое значение» (2004);
  • «Витамин Д и костная система» (2008);
  • «Диагностика и лечение анкилозирующего спондилита» (2010);
  • «Эндопротезы суставов человека: материалы и технологии» (2011).

Cлужбова адреса:

01601 МСП, Київ-01, вул. Бульварно-Кудрявська, 27
ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
тел.: 486-42-49, факс 486-76-47
е-mail: travma@rgl.net.ua