Інтернатура на базі ДУ ІТО НАМНУ


Освітня діяльність (інтернатура) ДУ «Інститут травматології та ортопедії Національної Академії Медичних Наук України»

1. Статут ДУ Інститут травматології та ортопедії НАМН України

2. Структура та органи управління ДУ ІТО НАМНУ

3. Річний звіт про діяльність закладу освіти.

4. Правила прийому до інтернатури - прийом документів та зарахування на навчання в інтернатуру в 2023 році буде здійснюватись згідно з Положенням про інтернатуру, затвердженого наказом МОЗ України від 22.06.2021 № 1254 в редакції Наказу МОЗ України № 493 від 16.03.2022; зі змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ України від 13.05.2022 № 805 та від 26 липня 2022 р. № 1327

5. Заходи по протидії булінгу- ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)

  Контингент здобувачів освіти ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України" включає виключно повнолітніх осіб.

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ ЩОДО ТЕМИ АНТИБУЛІНГУ 

Протидія булінгу в закладі освіти: системний підхід

Застосування діагностичних мінімумів в діяльності працівників психологічної служби

Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівна-рівній» та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти

Кодекс безпечного освітнього середовища

Комплект освітніх програм «Вирішення конфліктів мирним шляхом.Базові навички медіації»
Освітня програма гуртка «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації»
Освітня програма факультативу «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» 

6. Договір

7. Програма підготовки інтернів на базі стажування ДУ ІТО НАМНУ

8. Розмір плати за навчання в заочній частині інтерантури на базі ДУ ІТО НАМНУ - 4900 гривень за місяць

 

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА підготовки докторів філософії в державній установі «Інститут травматології та ортопедії Національної  академії медичних наук України» за спеціальністю 222 – медицина (травматологія та ортопедія)

nakaz