Аспірантура на базі ДУ ІТО НАМНУ


Освітня діяльність (аспірантура) ДУ «Інститут травматології та ортопедії Національної Академії Медичних Наук України»

 

Державна  установа

«Інститут Травматології та ортопедії НАМН України»

 О Г О Л О Ш У Є

конкурс на прийом в аспірантуру в галузі знань 22 Охорона здоров'я за спеціальністю 222 Медицина

"Травматологія та ортопедія" - 14.01.21

за рахунок видатків державного бюджету (за державним бюджетом)

на 2024/2025 навчальний рік

 

очна форма навчання – 2 місця;

Строки прийому заяв та перелік обов'язкових документів за посиланням: https://ito.gov.ua/assets/uploads/2024/06/03/pravyla-aspirantura-2024.pdf

Документи подаються за адресою:

01601,  м. Київ – 601 вул. Бульварно-Кудрявська, 27,

Ученому секретарю  

тел. для довідок: (044) 486-26-18

 

Сертифікат про акредитацію освітньої програми - травматологія та ортопедія

 

Шановні стейкхолдери, здобувачі вищої освіти, батьки, науково-педагогічні працівники, роботодавці, інші зацікавлені сторони

в підготовці висококваліфікованих фахівців галузі 22 Охорона здоров’я спеціальності 222 «Медицина» спеціалізації «Травматологія та ортопедія».

Всі пропозиції, рекомендації, рецензії, відгуки, побажання та зауваження щодо реалізації, змісту та якості освітньо-наукової програми просимо надсилати на адресу: onp@duito.com.ua

Освітньо-наукова програма (ОНП) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціалізацією «Травматологія та ортопедія» спеціальністю 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» створена високопрофесійними науково-педагогічними працівниками Державної установи «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України» за участі стейкхолдерів, здобувачів, представників Ради молодих вчених та роботодавців,  які зацікавлені у підготовці конкурентоздатних на вітчизняному та міжнародному ринках праці фахівців. При створенні ОНП враховано передовий міжнародний досвід  організації навчального процесу з підготовки докторів філософії та перспективні напрями розвитку освітньо-наукової, науково-дослідної та інноваційної діяльності, що забезпечує формування індивідуальної освітньої траєкторії та реалізує принципи академічної свободи та академічної мобільності.

Освітньо-наукова програма (ОНП) третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціалізацією «Травматологія та ортопедія» спеціальністю 222 «Медицина» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» впроваджена у 2017 році, постійно проводиться її моніторинг, перегляд та оновлення.

 

План лекцій для аспірантів ДУ ІТО НАМНУ на 2023-2024 роки (завантажити)

 

Шановні колеги! Просимо Вас долучитися до обговорення якості освітньо-наукової програми 222 Медицина третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти.Будемо вдячні вам за співпрацю

(для участі у обговоренні увійдіть у свій акаунт Google, або рареєструйтесь)

1. Якість ОНП -Якість освітньо-наукової програми 222 Медицина третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти

 2. Якість ОНП для роботодавців

3. Якістть ОНП для здобувачів

4. Публічне обговорення ОНП для роботодавців

5. Публічне обговорення ОНП

6. Публічне обговорення ОНП для здобувачів

 

Довідкова інформація щодо етапів  підготовки докторів філософії для аспірантів і здобувачів за посиланням на Google Drive Клас, а також розміщені інтерактивні файли  для публічного обговорення і оцінки якості ОНП. 

Правила прийому до аспірантури Державної установи "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України" у 2024 році

Положення про порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради у ДУ ІТО НАМНУ

Порядок атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»

 

Наказ міністерства освіти і науки № 112-л від 30.07.21 Про ліцензування освітньої діяльносту ДУ ІТОНАНМУ (Відкрити в pdf)

22720 ОНП «Травматологія та ортопедія» оцінка освітньої програми

Відомості про самооцінювання освітньої програми Заклад вищої освіти Державна установа "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України" (Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти)

Концепція науково-освітньої програми «Травматологія і ортопедія» 2021

План стратегічного розвитку ДУ "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України" на 2021-2025 рік

Держстат. Відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України  - Державна установа "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України" – правовий статус суб’єкта – юридична особа (реєстраційний номер відомостей ГУС – 3717. Ідентифікаційний код 02012007

ВИПИСКА з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій - Державна установа "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України" - Ідентифікаційний код юридичної особи: 02012007

Свідоцтво про державну атестацію наукової установи. Серія ДА № 00175 від 10 грудня 2019 р

Концепція розвитку ортопедо-травматологічної служби України

Кодекс корпоративної етики науковців, лікарів і медичних працівників Державна установа "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України"

Наказ № 19/од від 27 січня 2022 року. Про проведення безперервного професійного розвитку медичних працівників на базі Інституту

Результати проведених (анонімних ) опитувань здобувачів Анкета 1 Анкета 2

Положення про встановлення форм морального та матеріального стимулювання співробітників ДУ ІТО НАМНУ

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті

Методологія надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу ДУ ІТО НАМНУ

 

НАВЧАЛЬНИЙ план підготовки докторів філософії в аспірантурі Державної установи «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» за спеціальністю 222 Медицина (завантажити у форматі PDF)

1. Нормативні навчальні дисципліни

1.1 Дисципліни загальної підготовки

1.2. Дисципліни професійної підготовки

2. Вибіркові навчальні дисципліни

Правила прийому до аспірантури Державної установи "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України" у 2023 році

Наказ №167-о від 27 вересня 2021 року про зарахування до аспірантури

Список осіб, які навчаються в докторантурі, аспірантурі на 01.01.2022 за спеціальністю 14.01.21 «Травматологія да ортопедія» ДУ "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України"

Положення про аспірантуру Державної установи "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України"

ОСВІТНЬО – НАУКОВА ПРОГРАМА підготовки докторів філософії в Державній установі "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України" за спеціальністю 222 – медицина (травматологія та ортопедія) 2021

ОСВІТНЬО – НАУКОВА ПРОГРАМА підготовки докторів філософії в Державній установі "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України" за спеціальністю 222 – медицина (травматологія та ортопедія) 2017

Індивідуальний план роботи аспіранта (здобувача ступеня доктор філософії)

Положення про аспірантуру від 19 жовтня 2017 року, протокол № 15

Наказ №54-од від 04-06-2021 про склад постійно діючої комісії з прийому в аспірантуру, докторантуру

Наказ №55-од від 04-06-2021 про склад постійно діючої комісії з прийому іспитів за спеціальністю 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»

Наказ №56-од від 04-06-2021 про склад постійно діючої комісії з атестації аспірантів та докторантів

Відгук генерального директора «Житомирської обласної клінічної лікарні ім. О.Ф. Гербачевського» Леськіва Б. Б. на освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії в Державній установі «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України» за спеціальністю 222 медицина (травматологія та ортопедія) в галузі знань 22 Охорона здоров’я третього рівня акредитації

Відгук директора Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради Балаховського І. М. на освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії в Державній установі «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України» за спеціальністю 222 медицина (травматологія та ортопедія) в галузі знань 22 Охорона здоров’я третього рівня акредитації

Відгук директора Комунального некомерційного підприємства «Обласна дитяча лікарня» ЗОР м.  Мукачево Шніцера Романа на освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії в Державній установі «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України» за спеціальністю 222 медицина (травматологія та ортопедія) в галузі знань 22 Охорона здоров’я третього рівня акредитації

Відгук ТВО начальника клініки ушкоджень Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» Головного травматолога МОУ Заслуженого лікаря України, Лауреата Державної премії в галузі науки та техніки д. м. н., проф. кафедри травматології та ортопедії НМУ ім. О.О. Богомольця полковника м/с Юрія Ярмолюка на освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії в Державній установі «Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України» за спеціальністю 222 медицина (травматологія та ортопедія) в галузі знань 22 Охорона здоров’я третього рівня акредитації

 

Наказ №10/од від 24-01-2022 про гаранта освітньої діяльності на 3-му рівні вищої освіти щодо підготовки здобувачів ступеня доктора філософії

Наказ №10/1- од від 09-02-2021 Про розробку освітньо-наукової програми для підготовки докторів філософії на третьому (освітньо – науковому) рівні вищої освіти у галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (спеціалізація «Травматологія та ортопедія»)

Наказ №11/од від 04-06-2021 про відповідальну особу за замовлення документів про освіту, звернення, ліцензування, накази на зарахування

Наказ №12/од від 04-06-2021 про кадрове забезпечення освітньої діяльності на ІІІ (освітньо-науковому) рівні вищої освіти щодо підготовки здобувачів доктора філософії

Наказ №13/од від 04-06-2021 про уповноважену особу для підписання документів про освіту

Договір 3836 ЄДЄБО 2021

Договір  про співпрацю від 17 лютого 2022 року між ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМНУ» та «Кафедра дитячої хірургії НМУ ім. О.О. Богомольця»  про «Взаємовигідне використання наукового і практичного потенціалів Сторін з метою підвищення ефективності та якості надання медичної допомоги, проведення спільних наукових досліджень, впровадження в медичну практику технологій регенеративної медицини»

Аналіз анкетування здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 Медицина в ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України» щодо оцінювання якості реалізації освітньо-наукової програми

 

Програма вступного випробування з спеціальності 14.01.21 "Травматологія та ортопедія"

Договір №7 про співпрацю з підготовки докторів філософії на третьому (освітньо – науковому) рівні вищої освіти від 15 лютого 2021 року (НМАПО імені П.Л. Шупика)

Звіт про роботу аспірантури ДУ «Інститут травматології та ортопедії Національної Академії Медичних Наук України» за 2021 рік

Нововведення 2021-2018 рр.

Договір №1/2021 про співпрацю з підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти між Центром наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України та ДУ ІТО НАМНУ

 

Угода про науково-практичне співробітництво між ОКНП «Буковинський центр ВЛ ТА КРД» та ДУ ІТО НАМНУ

Угода про науково-практичне співробітництво між КП «Луцька міська дитяча поліклініка» та ДУ ІТО НАМНУ

Угода про науково-практичне співробітництво між КНП «ЦМЛ міста Борислава» та ДУ ІТО НАМНУ

 

Зведена інформація про викладачів Державної установи "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України" 18.01.2022 (Відкрити в pdf)

Положення про академічну мобільність учасників процесу Державної установи "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України" (Відкрити в pdf)

Положення про порядок додаткового (повторного) вивчення дисциплін Державної установи "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України"  (Відкрити в pdf)

Положення про оформлення та видачу академічних довідок Державної установи "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України"  (Відкрити в pdf)

Положення про внутрішнє забезпечення якості вищої освіти Державної установи "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України" (Відкрити в pdf)

Положення про формування річного рейтингу наукових працівників, які займаються проведенням навчальних занять з аспірантами за результатами наукової, медичної та організаційної роботи Державної установи "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України" (Відкрити в pdf)

Положення про формування, затвердження та оновлення освітньо-наукової програми в Державній установі "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України" (Відкрити в pdf)

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій в Державній установі "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України" (Відкрити в pdf)

Методика оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок медичних працівників в Державній установі "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України" (Відкрити в pdf)

Положення про організацію підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Державної установи "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України" (Відкрити в pdf)

Положення про порядок та умови обрання здобувачем третього (освітньо-наукового) рівня вибіркових навчальних дисциплін Державної установи "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України" (Відкрити в pdf)

Положення про організацію освітнього процесу в Державній установі "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України" (Відкрити в pdf)

Положення про гаранта освітньо-наукової програми Державної установи "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України" (Відкрити в pdf)

Положення про академічну доброчесність наукових працівників та здобувачів наукового ступеня доктора філософії та доктора наук Державної установи "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України" (Відкрити в pdf)

Положення про науково-організаційний методичний відділ Державної установи "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України" (Відкрити в pdf)

Положення про порядок замовлення та облік диплома філософії, додатку до нього європейського зразка Державної установи "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України"  (Відкрити в pdf)

Положення про організацію підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Державної установи "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України" (Відкрити в pdf)

Положення. Методологія оцінювання набутих знань, компетентностей та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я, що приймали участь у заходах безперервної медичної освіти (Відкрити в pdf)

Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення i використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг (Відкрити в pdf)

Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини (Відкрити в pdf)

 

Посилання на відеолекції

Лекція в рамках Вебінару - Межова дисплазія у дітей, підлітків та дорослих – суперечливий діагноз чи еволюція уявлень. Лектор: д.мед.н. Філіпчук Віктор Васильович https://www.youtube.com/watch?v=OC-Vx_hwES

Лекція в рамках Вебінару - Переломи лопатки. Лектор: д.мед.н. Гайович Василь Васильович https://www.youtube.com/watch?v=Ea6qivExdQ0

Лекція в рамках Вебінару - Нідлінг в хірургії кисті. Лектор: к.мед.н. Безуглий Артур Анатолійович https://www.youtube.com/watch?v=Sw0bQGd5JMc&t=3500s

Лекція в рамках Вебінару - Мікрохірургічні реконструкції в ортопедії і травматології. Лектор - д.мед.н. Курінний Ігор Миколайович https://www.youtube.com/watch?v=pLtF1EXjENk&t=3s

Лекція в рамках Вебінару - Первинна та ревізійна пластика передньої схрещенної зв’язки. Лектор: к.мед.н. Богдан Сергій Володимирович https://www.youtube.com/watch?v=w_4a6Gstzfg&t=1s

Лекція в рамках Вебінару - Палець молоточок. Лектор: к.мед.н. Безуглий Артур Анатолійович https://www.youtube.com/watch?v=jyjapYJ_BZc

Лекція в рамках Вебінару - Імплант-асоційована інфекція в травматології та ортопедії. Лектор – д.мед.н., проф. Грицай Микола Павлович https://www.youtube.com/watch?v=NmVjMco1-5s&t=1s

Лекція в рамках Вебінару - Ушкодження ротаторної манжети плеча. Діагностика, лікування, ускладнення. Лектор: к.мед.н. Страфун Олександр Сергійович https://www.youtube.com/watch?v=i63O3UzPZc8&t=378s

Лекція в рамках Вебінару - Променева діагностика пошкоджень структур плечового суглоба. Лектор: науковий співробітник ДУ "ІТО НАМН України" Мазевич Вадим Борисович https://www.youtube.com/watch?v=wR3_SeELDOU&t=1s

Лекція в рамках Вебінару - Внутрішньосуглобові переломи дистального епіметафіза променевої кістки. Лектор: к.мед.н., FEBHS Тимошенко Сергій Вікторович https://www.youtube.com/watch?v=mRTUP49qdoc&t=300s

Лекція в рамках Вебінару - МРТ діагностика болю в передньому відділі стопи. Лектор: лікар-рентгенолог ДУ "ІТО НАМН України" Радченко Катерина Андріївна https://www.youtube.com/watch?v=L1XdAFexkyM&t=11s

Лекція в рамках Вебінару - Регенеративна медицина в ортопедії та травматології від PRP до SVF та BMAC. Лектор: к.мед.н. Гайович Ігор Володимирович https://www.youtube.com/watch?v=So-XJj-2D8M&t=7s

Лекція в рамках Вебінару - Променева діагностика пошкоджень структур колінного суглоба. Лектор: науковий співробітник ДУ "ІТО НАМН України" Мазевич Вадим Борисович  https://www.youtube.com/watch?v=Yby1S9-Uojs

Лекція в рамках Вебінару - Діагностика і лікування переломів та їх наслідків в умовах посттравматичної ішемії. Лектор: д.мед.н. Долгополов Олексій Вікторович https://www.youtube.com/watch?v=MQgz0saJVR8&t=5s

Лекція в рамках Вебінару - Діагностичні можливості КТ при патології стопи. Лектор: науковий співробітник ДУ "ІТО НАМН України" Мазевич Вадим Борисович https://www.youtube.com/watch?v=25cVB822CpU&t=4s

Лекція в рамках Вебінару - Плоска стопа. Класифікація та біомеханіка. Лектор: д.мед.н., проф. Лябах Андрій Петрович https://www.youtube.com/watch?v=3-sQedyugWg&t=5s

Лекція в рамках Вебінару - Переломи п'яткової кістки та їх наслідки. Лектор: д.мед.н., проф. Лябах Андрій Петрович https://www.youtube.com/watch?v=ke06RaAqo2A

Лекція в рамках Вебінару - Ендопротезування кульшового суглоба при диспластичному коксартрозі. Лектор: д.мед.н. Торчинський Віктор Петрович https://www.youtube.com/watch?v=Qe3dhXWRLUo&t=1s

Лекція в рамках Вебінару - Технології 3D-друку в складному та ревізійному ендопротезуванні. Лектор: к.мед.н. Галузинський Олександр Анатолійович https://www.youtube.com/watch?v=qpn6ohU1YMc&t=1s

Лекція в рамках Вебінару - Використання регенеративних технологій в лікуванні асептичного некрозу. Лектор: к.мед.н. Гайович Ігор Володимирович https://www.youtube.com/watch?v=4OZYmOtO3J4

Лекція в рамках Вебінару - Грижі міжхребцевих дисків: сучасний погляд на проблему. Лектор: д.мед.н., проф. Фіщенко Яків Віталійович https://www.youtube.com/watch?v=3Wde1OuVGD0

Лекція в рамках Вебінару - Променева діагностика уражень хребта. Лектор: науковий співробітник Мазевич Вадим Борисович https://www.youtube.com/watch?v=09vZZwuXGow

Лекція в рамках Вебінару - Малоінвазивна хірургія остеомієліту поперекового відділу хребта. Лектор: к.мед.н. Шевчук Андрій Вікторович https://www.youtube.com/watch?v=6J8ri-SQ1-U&t=1s

Лекція в рамках Вебінару - Стеноз поперекового відділу хребта: клініка, діагностика та лікування. Лектор: д.мед.н., проф. Фіщенко Яків Віталійович https://www.youtube.com/watch?v=3SnWy5jK6NU&t=56s

Лекція в рамках Вебінару - Рахітоподібні захворювання. Клініка діагностика і лікування. Лектор: д.мед.н. Марциняк Степан Михайлович https://www.youtube.com/watch?v=pZ98hIpaFBo

Лекція в рамках Вебінару - Остеопенічний синдром та остеопороз у дітей. Лектор: к.мед.н. Кінча-Поліщук Тамара Анатоліївна https://www.youtube.com/watch?v=OH0uW6hGGJg&t=3s

Лекція в рамках Вебінару - Лікування дисплазії кульшового суглоба у дітей старше 1 року та підлітків. Лектор: д.мед.н. Філіпчук Віктор Васильович https://www.youtube.com/watch?v=DJc99tUUOes

Лекція в рамках Вебінару - Спинно-мозкова грижа у дітей. Ортопедичні прояви та особливості лікування. Лектор: к.мед.н. Чеверда Андрій Іванович https://www.youtube.com/watch?v=QMtAzFTQ9_s&t=1s

Лекція в рамках Вебінару - Недосконалий остеогенез. Особливості діагностики та хірургічного лікування. Лектор: д.мед.н. Зима Андрій Миколайович https://www.youtube.com/watch?v=ktl5-4idnr8&t=3s

Лекція в рамках Вебінару - Відновлення функції верхньої кінцівки після поліструктурних вогнепальних поранень. Лектор: д.мед.н. Борзих Наталія Олександрівна https://www.youtube.com/watch?v=m2I4SrUQkgM&t=106s

Лекція в рамках Вебінару - Діагностика та лікування пахового болю. Лектор: д.мед.н., проф. Блонський Роман Іванович https://www.youtube.com/watch?v=VjMtyo9KEGA

 

Лекції провідних спеціалістів України, для молодих лікарів та аспірантів:

Хірургічне лікування статичних деформацій переднього відділу стопи. Лектор: к.мед.н. Прозоровський Дмитро Веніаминович. https://youtu.be/PU0rQsp_u8w

Помилки та ускладнення в ендопротезуванні кульшового суглоба. Лектор: к.мед.н. Косяков Олександр Миколайович. https://youtu.be/5y6ZNqrUdc0

Основні принципи хірургічної корекції сколіотичної деформації хребта у дітей. Лектор: д.мед.н., проф. Левицький Анатолій Феодосійович. https://youtu.be/pcJVGyFuy_w

Базові принципи, переваги та недоліки трансфораменальної та інтерламінальної ендоскопії поперекового відділу хребта. Лектор: д.мед.н. Піонтковський Валентин Костянтинович. https://youtu.be/eaShroFI3FY

Деформації стоп у дітей. Лектор: к.мед.н. Кикош Геннадій Вікторович. https://youtu.be/k1sDHayB3Fo

Політравма. Травматична хвороба. Лектор: д.мед.н., проф. Трутяк Ігор Романович. https://youtu.be/oTwhsMAqO6Y

Переломи таза. Лектор: д.мед.н., проф. Анкін Микола Львович. https://youtu.be/ul_xYlB7r2Y

Особливості бойової травми. Сучасні принципи та підходи до лікування/ Лектор: д.мед.н., проф. Лакша Андрій Михайлович. https://youtu.be/297ciBY4K_c