Гайович Ігор Володимирович

Контактна інформація:
Моб: +38 (093) 694-21-29
E-mail: gajigor@gmail.comНаукові інтереси: застосування та впровадження сучасних біотехнологій- збагаченої тромбоцитами плазми, стовбурових клітин кісткового мозку та жирової тканини при лікуванні ортопедо-травматологічної патології.

Інтервенційна ортопедія. Ін’єкції PRP під ультразвуковим контролем. Першим в Україні з 2011 почав використання концентрованого аспірату кісткового мозку та похідних жирової тканини в ортопедії та травматології та технології доданої реальності „medARyx” при оперативних втручаннях.

Стаж роботи за спеціальністю – з 2010 року.

Професійна карєра

Досвід роботи:

 • 2008 - з відзнакою закінчив медичний факультет Ужгородського національного університету за спеціальністю "Лікувальна справа".
 • 2008-2010 - інтернатура на базі Інституту післядипломної освіти НМУ ім. О.О.Богомольця, після закінчення отримав кваліфікацію "Лікар ортопед-травматолог".  
 • 2010 - 2015 рік працював на посаді молодшого наукового співробітника клініки мікрохірургії та реконструктивної хірургії верхньої кінцівки Інституту травматології та ортопедії НАМН України.
 • У 2015 році вступив в аспірантуру на базі Інституту травматології та ортопедії НАМН України, затвердив тему дисертації «Пластика дефектів нервів з застосуванням жирової тканини та пунктату кісткового мозку».
 •  2018 - теперішній час Наукоий співробітник Державної Установи Інститут Травматології та Ортопедії Національної Академії Медичних Наук України

PhD – к.мед.н. - 2018 , захист на тему: “ Пластика дефектів нервів з застосуванням жирової тканини та пунктату кісткового мозку ”.

Теперішній статус:

 • науковий співробітник, ортопед- травматолог
 • Дійсний член  товариства «Київського осередку Всеукраїнської громадської організації “Українська асоціaція ортопедів-травматологів”»
 •  Член “Української Асоціації Хірургів Кисті (УАХК)”

Післядипломна освіта:

 • Проходив спеціалізовані навчальні курси: 2015 рік – спеціалізований курс з ортопедії та невідкладної хірургії в умовах клініки Wolfson  м.Тель-Авів (Ізраїль)
 •  2017 рік - «IV Kyiv shoulder course: міжнародний навчальний курс з хірургії плеча»
 • 2018 рік – начальный курс з хірургії кисті
 • 2017р по 2019р навчання в Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, та успішно закінчив з відзнакою магістратуру за спеціальністю м«Публічне управління та адміністрування» та спеціалізацією «Управління охороною здоров’я».
 • 2019 рік - ACP SVF Treatment Training (EMEA) Бєлград (Сербія)
 • 2019 рік- AO Trauma Course—Basic Principles of Fracture Management Essentials Київ.

 

Наукові публікації:

За період 2013 – 2021 рр. автор 25 наукових праць в тому числі індексованими в SCOPUS

Співавтор 2 патентів засобів медичного призначення, один з яких - міжнародний (кровоспинний засіб кровоспас)

 

Міжнародні наукові доповіді: За період 2013 – 2021 рр. брав участь у  інститутських, міських, обласних, загальноукраїнських та зарубіжних зібраннях (з’їздах, конгресах, засіданнях товариств, конференціях, тощо), де виступав з доповідями та лекціями самостійно та у співавторстві

Монографії: „Tissue technologies in peripheral nerve recovery after nerve trauma”// S.S. Strafun, V.V.Gayovich, I.V. Gayovich, S.I. Savosko, O.M. Makarenko// Lambert Academic Publishing// 2020

Основні напрямки практичної діяльності

Лікувальна спеціалізація:

 • Використання клітинних технологій:  збагаченої тромбоцитами плазми, стовбурових клітин кісткового мозку (BMAC – Bone Marrow Aspirate concentrated) та стромально-васкулярної фракції жирової тканини при лікуванні ортопедо-травматологічної патології.
 • Лікування пацієнтів з ідіопатичним асептичним некрозом кісткової тканини (напр. асептичний некроз голівки стегнової кістки, асептичний некроз голівки плечової кістки, асептичний некроз виростків стегнової кістки, асептичний некроз таранної кістки тощо) з використанням сучасних клітинних технологій
 • Лікування пацієнтів з дегенеративно-дистрофічними захворюваннями суглобів кінцівок
 • Інтервенційна ортопедія, Інєкції збагаченої тромбоцимтами плазми (PRP) під ультразвуковим контролем з використанням систем „BMAC Arthrex Angel”, „Xerthra PRP”
 • Виконання оперативних втручать з використанням навігаційної системи доданої реальності „medARyx”