Омельченко Тарас Миколайович

доктор медичних наук, професор кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, лікар ортопед-травматолог вищої категоріїОмельченко Тарас Миколайович – доктор медичних наук, професор кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, лікар ортопед-травматолог вищої категорії

З відзнакою закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця у 2002 році, у 2004 році здобув рівень спеціаліста та магістра за фахом «травматологія та ортопедія».

В 2007 році закінчив аспірантуру у НМУ імені О. О. Богомольця та захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. Тема дисертації: "Профілактика та лікування післятравматичного остеоартрозу гомілковостопного суглоба".

У 2014 році присвоєно вчене звання «доцент».

У 2019 році закінчив докторантуру у НМУ імені О.О. Богомольця та у 2020 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. Тема дисертації «Хірургічне лікування пацієнтів з наслідками ушкоджень надп’ятково-гомілкового суглоба (експериментально-клінічне дослідження)». З 2020 року працює на посаді професора кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

У 2021 році присвоєно вчене звання «професор».

Омельченко Т.М. відповідає за наукову роботу на кафедрі, читає лекції та проводить практичні заняття зі студентами, лікарями інтернами, клінічними ординаторами, магістрами та аспірантами.

Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «травматологія та ортопедія», займається хірургічним та консервативним лікуванням пацієнтів з захворюваннями та ушкодженнями опорно-рухового апарата, а також їх наслідками. Регулярно підвищує теоретичні знання та хірургічний досвід на фахових науково-практичних конференціях, семінарах, практичних інструкційних курсах та стажуваннях в Україні та за кордоном (Польща, Литва, Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія).

Омельченко Т.М. є дійсним членом Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація ортопедів травматологів», а також міжнародної ортопедичної спільноти SICOT (Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie / International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology)

Має понад 130 друкованих наукових праць, 16 патентів України, з них 14 на корисні моделі та 2 на винаходи.

Наукова діяльність Омельченка Тараса Миколайовича відображена у його науковому профілі (ResearcherID):
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1722-0803

Google Scholar: Google Scholar ID

Web of Science: https://publons.com/researcher/AAC-1561-2019

SCOPUS ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209212050
Scopus Author ID: 57209212050

Учасник проекту "Травматологія та фармакологія: точки дотику"