Лябах Андрій Петрович

Автор більше 100 наукових робіт, у тому числі 2 монографій та 11 авторських свідоцтв на винаходиАвтор більше 100 наукових робіт, у тому числі 2 монографій та 11 авторських свідоцтв на винаходи, основні наукові праці присвячені хірургічному лікуванню та реабілітації хворих з травматичними дефектами кінцівок, ішемічною контрактурою стопи, профілактиці та зменшенням кількості ампутацій у пацієнтів з глибокими трофічними розладами на грунті облітеруючих ангіопатій, впроваджувач принципово нового підходу до проектування та виконання корегуючих остеотомій та резекцій стопи, оснований на стандартизованій схемі клініко-рентгенологічного обстеження та оригінальній методиці інтраопераційної розмітки, доктор медичних наук, професор.