Завідувач: Кабацій Мирослав Степанович


Відділення захворювань суглобів у дітей та підлітків
Адреса:
вул. Бульварно-Кудрявська, 27 м. Київ 01601 5-ий поверх;

Кабацій Мирослав Степанович

Відділення ортопедії для підлітків Київського науково-дослідного інституту ортопедії було засновано 10 вересня 1966 року після реструктуризації підрозділів інституту та ліквідації відділення кістково-суглобового туберкульозу для дітей та підлітків.

Керівник відділення захворювань суглобів у дітей та підлітків Кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, доцент Кабацій Мирослав Степанович.

В даний час у відділені  7 наукових співробітників (6 кандидатів медичних наук) та 1 лікар.

У відділенні на лікуванні знаходяться діти та підлітки з дисплазією кульшових суглобів, вродженим звихом стегна, варусною деформацією шийки стегнової кістки, епіфізарною дисплазією, юнацьким епіфізеолізом головки стегнової кістки, вісьовими деформаціями кісток, наслідками остеомієліту, патологічним звихом стегна, дитячим церебральним паралічем, артрогрипозом та ін.

За час існування відділення співробітниками, аспірантами та пошукачами захищено 4 докторських та 19 кандидатських дисертацій. Опубліковано більше 400 друкованих праць, видано 4 монографіїї, 2 посібника. Співробітниками клініки оформлено 32 винаходи, 5 патентів та 37 раціоналізаторських пропозицій.

Структура відділення

 • завідуючий відділення;
 • наукові співробітники;
 • лікарі;
 • старша сестра відділення;
 • сестра господарка;
 • середній та молодший медичний персонал.

Відділення розраховано на 40 ліжок та включає 8 палат для хворих, гіпсувальну, перев’язочну, ординаторську, кабінети завідуючого відділенням та наукових співробітників, кабінет ЛФК.

Повний перелік послуг:

В клініці виконуються операції металоостеосинтеза кісток кінцівок та таза при свіжих, застарілих переломах та несправжніх суглобах із застосуванням кісткової ауто- чи алопластики, або без неї:

 •  внутрішній (накістний пластинами і гвинтами та внутрішньокістковий стержнями і спицями);
 •  відкрита репозиція, МОС (металоостеосинтез) ключиці;
 •  відкрита репозиція, МОС акроміально-ключичного та ключично-стернального з’єднань;
 •  відкрита репозиція, МОС голівки, шийки, діафіза та виростків плечової кістки;
 •  відкрита репозиція, МОС;
 •  артротомія, дренування суглобів;
 •  відновлення зв’язок суглобів;
 • операції з приводу hallux valgus, зокрема операція McBride;
 •  видалення доброякісних м’ягкотканинних пухлин та кістково-хрящових екзостозів;
 •  видалення доброякісних кісткових і хрящових пухлин та пухлиноподібних утворювань;

Реконструктивно-відновні операції при вроджених, набутих та дегенеративно дистрофічних захворюваннях кульшового суглоба:

 • потрійні та періацетабулярні остеотомії тазу;
 •  ацетабулопластика та остеотомії тазу;
 •  міжвертлюгові укорочуючі остеотомії стегнової кістки;
 •  міжвертлюгові многопланові корегуючі остеотомії стегнової кістки при юнацькому епіфізеолізі головки стегнової кістки, вродженій та набутій coxa vara, дисплазії (Coxa valga antetorsio), хворобі Пертеса та інших деформаціях проксимального відділу стегнової кістки;
 • підвертлюгові корегуючі остеотомії стегнової кістки;

Реконструктивно-відновні операції при вроджених, набутих деформаціях та дегенеративно дистрофічних захворюваннях колінного суглоба:

 • надбугоркові корегуючі остеотомії великогомілкової кістки;
 • надбугоркові корегуючі остеотомії великогомілкової кістки з кістковою ауто- та алопластикою;
 • корегуючі остеотомії кісток гомілки при хворобі Блаунта, рахітичних деформаціях та ін.;

Операції при вроджених, набутих деформаціях стопи та гомілково-ступневого суглоба:

 •  операція Зацепіна, Штурма при вродженій клишоногості;
 •  лікування клишоногості за методикою Понсеті;
 •  операції на кістках при багатоплощиних деформаціях;
 •  пересадка сухожилок м’язів.

Лікувально-діагностична артроскопія великих суглобів нижньої кінцівки

Реконструктивно-відновні операції на верхніх та нижніх кінцівках у хворих на дитячий церебральний параліч (операції на м’язах, сухожилках та кістках).

Маніпуляції:

 •  обстеження хворих із захворюваннями та травмами опорно-рухового апарату;
 •  методики рентгенологичних укладок для діагностики ортопедо-травматологічної патології;
 •  діагностичні та лікувальні пункції суглобів;
 •  лікувальні медикаментозні блокади при травмах та захворюваннях опорно-рухового апарату;
 •  закрите вправлення вродженого вивиху стегна, вивихів плеча, передпліччя, стегна, гомілки, стопи, пальців;
 •  закрита репозиція фрагментів кісток при їх переломах та переломовивихах;
 •  накладання гіпсових пов’язок при консервативному лікуванні вродженої клишоногості, переломів і вивихів кісток;
 • накладання гіпсових пов’язок після консервативного та оперативного лікування вродженої клишоногості, хвороби Блаунта, вродженого вивиху стегна, м’язової кривошиї;
 • накладання скелетного витяжіння при переломах и переломовивихах кісток;

Консультації:

Клініка є консультативним центром за викликами медичних закладів міста, а також по санавіації і надає консультативну та хірургічну допомогу наступним категоріям хворих:

 •  наслідки травм опорно – рухового апарату:
 •  переломи із сповільненою консолідацією;
 •  неправильно консолідовані переломи;
 •  несправжні суглоби;
 •  післятравматичні контрактури;
 •  післятравматичні дегенеративно-дистрофічні ураження суглобів.

Дегенеративно-дистрофічні ураження суглобів:

 •  Хвороба Пертеса;
 •  деформуючий артроз;
 •  асептичний некроз;
 •  кистоподібна перебудова.

Вроджена та набута патологія опорно-рухової системи верхніх та нижніх кінцівок:

 •  вроджений вивих стегна та дисплазія кульшового суглобу;
 •  юнацький єпіфізеоліз головки стегнової кістки;
 •  патологічний звих стегна після гострого гематогенного остеомієліту;
 •  вроджена та набута coxa vara;
 •  вроджений звих надколінника;
 •  хвороба Блаунта;
 • вроджена клишоногість та інші деформації ступні;
 • вроджена м’язева кривошия;
 • дитячий церебральний параліч;
 • ортопедичні розлади ухворих на ДЦП;
 • травми опорно – рухового апарату у дітей та підлітків;
 • диспластичні захворювання кісток та суглобів у дітей та підлітків, та їх наслідки.

Лікарі Клініки